ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
AKYAZI BELEDİYESİ 05 EKİM 2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AKYAZI BELEDİYESİ 05 EKİM 2021 TARİHLİ  MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Belediyemiz 5 Ekim 2021 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşimine ait gündem Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan Başkanlığında Belediye Meclis salonunda sağlık, mesafe ve temizlik kuralları olan pandemi kurallarına dikkat edilerek görüşüldü.

Belediyemiz 5 Ekim 2021 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşimine ait gündem Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan Başkanlığında Belediye Meclis salonunda sağlık, mesafe ve temizlik kuralları olan pandemi kurallarına dikkat edilerek görüşüldü.

Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan Meclis toplantısı öncesinde Akyazı Belediyesi Terminal ( Orta- Garaj) Projesi, Yahyalı Bağlantı yolu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesi ile İlçemiz çarşı merkezinde başlatılan ve süratle devam eden çarşı içi güzelleştirme çalışmaları ve güncel çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi.

Meclis gündeminin görüşülmeye başlanılmasından yoklama alındı. Ekim Ayı Meclis Gündeminin 1. Oturumu için 1 ilave gündemin gündem maddelerine eklenmesi Meclis üyelerince oylanarak kabul edildi.

Akyazı Belediye Başkanımız Bilal soykan konuşmasında “Çarşı içerisinde çalışmalarımızda bu Basit bir parke sökme takma işlemi gibi görüşüyor fakat işlem öyle basit bir işlem değil, İhale edilen bölgemizde bütün alt yapı baştan sona değişiyor. Çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Telekom tarafından internet alt yapısı ve ağların güçlendiriliyor, Saski tarafından o bölgedeki Asbest’li boruların değiştirilmesi, Belediyemiz tarafından yağmur suyu hatlarının yenileniyor,  Sedaş tarafından elektrik hatlarının yenilenmesi ve Agdaş tarafından doğalgaz hatlarının kontrol edilmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Burada yapılan komplike bir çalışma olacak ve çalışmalar tamamlandıktan sonra bir daha asla sökülmeyecek, takılmayacak ve bozulmayacak hale getiriyoruz. 21 Eylülde ihalesini yaptığımız Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projemizin de yer tespiti zemin etüdü çalışmaları yapıldı müteahhit firmamız bu bölgede hızla çalışmalarını sürdürüyor inşallah 2020 yılının sonunda kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Terminal İnşaatımızda' da piyasa fiyatlarından dolayı bir duraksama olmuştu orada da yol almaya başladık direklerimizi diktik söz verdiğimiz her çalışma hakkında ilerleme kaydediyoruz. Yahyalı Bağlantı yolumuzun ihale işlemleri karar aşamasında o konuda da hazırlıklıyız ve sonuca ermesinin ardından çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz.” dedi.

Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ın konuşmalarının ardından meclis gündeminin görüşülmesine başlanıldı.

Meclis Gündeminin 1. Maddesinde yer alan İlçemiz Vakıf Mahallesinin 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırlar içerisinde 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı yapılması Belediyemiz Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 31.01.2020 tarih ve E.97553 sayılı yazısı ile 1581 no’lu parselde belirlenen koruma alanı sınırlarının düzeltilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatını kamu mülkiyetindeki parselin Kocaeli Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 21.11.2008 tarih ve 3771 sayılı kararı ile 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen alanın bulunduğu 1581 no’lu parsel ile 1393-1394-1395 ve 1582 no’lu parsellerin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.01.2020 tarih ve 4498 sayılı kararına istinaden düzenlenen ‘Mezarlık Alanı’nın Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarına işlenebilmesi için 14.12.2020 Tarih ve 10/497 sayılı Sakarya Büyükşehir Meclisi kararı ile onaylanan tadilat planının mülkiyeti Belediyemize ait olan 1581 no’lu parselde revize edilerek Kocaeli Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun gönderdiği rapor ve alanın hali hazırdaki durumuna göre tekrar 1/1000 Ölçekli Uygulama tadilatının planlanması teklifinin İmar komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Gündeminin 2. Maddesinde yer alan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Belediyemize ait 2022 yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince incelenerek karara bağlanması teklifi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Gündeminin 3. Maddesinde yer alan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akyazı Belediyesi 2022 Mali yılı Gelir Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifinin Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

4-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince hazırlanan 2022 Mali Yılı Bütçe teklifi Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

5- ( Ek Gündem ) Belediyemiz makam aracı olarak şartsız ve ivazsız hibe edilmek istenen, 1 adet 2017 model, DFC217447 motor, TMBAJ6NP3H7549561 şase no’lu  dizel Skoda (Süper B) marka  aracın hibesinin kabulü  hususunun görüşüldü, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Meclis Üyelerini çekimser oy kullandığı madde oy birliği ile kabul edildi.

Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan Plan Bütçe komisyonundan gelen raporların görüşülmesi için Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısının 2.Birleşimi 08 Ekim 2021 Cuma Saat 14.00’te yapılması karar alındığını ifade ederek Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diledi.

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network