ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
01.09.2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Akyazi Belediye meclisinin 01.09.2020 tarihli Eylül ayi meclis toplantısının  1.Birleşimine ait karar özeti

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

01.09.2020

 

74

Akyazı Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 16 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 4/169 kararı ile kısmen onaylanan 1/1000 Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporununoy birliği ile kabulüne.

 

  2-

01.09.2020

 

75

 

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne  üye olunmasına, 5355 Sayılı Mahalli İdari Birlikleri Kanununun 5. Maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulüne, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nde Belediyemizi temsil etmek üzere, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yanı sıra, birlik tüzüğünün 13. Maddesi doğrultusunda yapılan seçim sonucunda, 1- Mehmet ÖZTÜRK, 2- Emrullah KUT’un asil üye ve 1- Uğur KILIÇOĞLU’nun yedek üye olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

3-

01.09.2020

  76

İlçemiz Küçücek İstiklal Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, Kemal GÜL, Recep GÜL, Savaş AYDIN, Kesim KAYMAK, Kemalettin BAYKAN ve Cevdet TARCAN’ın bilirkişi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

4-

01.09.2020

77

İlçemiz Küçücek Cumhuriyet Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, Recep SAKA, Yaşar GÖKTÜRK, Adnan ÇAMUR, Hasan YAZIKSIZ, Osman DÜNDAR ve Osman ÇETİN’in bilirkişi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.                 

5-

01.09.2020

78

İlçemiz Dokurcun Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, Mustafa AKÇAKOCA, Orhan YAMAN, Nusret KOR, Ercan ANIKAN,  Hulusi ANIKAN ve Ersin CAN’ın bilirkişi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.                                         

 

 

 

 

 

Mustafa BİRİNCİOĞLU

            Belediye Başkan V.

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network