ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
04.08.2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 04.08.2020 TARİHLİ

AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISININ
1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

04.08.2020

 

71

İlçemiz Seyfeler ve Akyazı Merkez Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Plan kesişiminde yer alan 12.00 m’lik ve 10.00 m’lik imar yolunun plan bütünlüğü açısından yeniden planlanması için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili SBB Meclisinin 09.03.2020 tarih ve 3/116 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan; 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

 

  2-

04.08.2020

 

72

 

18.06.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında askı ilanı ile halka duyurulan Akyazı Belediye Meclisi’nin 04.02.2020 tarih ve 16 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 4/169 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

3-

04.08.2020

  73

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi,  Topçusırtı Mevkii, G25-d-13-d-2-b pafta, 390 ada, 2 parsel nolu 64904,36 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın, içerisinde müştemilatı bulunan 16.082,37 m²’lik Kuzuluk Göl Park alanının 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dâhilinde kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin e fıkrası uyarınca, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na kiralama yetkisi verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

      Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network