ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
03.03.2020 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2020 TARİHLİ

MART AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

03.03.2020

 

23

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/241 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve bu plana istinaden yapılan 09/03/2015 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 18. Madde Uygulama Alanı içinde kalan İlçemiz Batakköy, Karaçalılık ve İnönü Mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılabilmesi teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oybirliği ile kabulüne.

 

  2-

03.03.2020

 

24

 

İlçemiz Yeni Mahallesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/241 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve bu plana istinaden yapılan 09/03/2015 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 18. Madde Uygulama Alanı içinde kalan Yeni Mahalle 57 ada, 241-220-221 nolu parseller üzerinde bulunan ‘İbadet Alanı’nın ‘Eğitim Tesisi Alanı’na dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oybirliği ile kabulüne.

3-

03.03.2020

  25

Kuzuluk ve Altındere Mahallelerinde niteliği ve imar planındaki durumu park olan Altındere Gündoğan Mahallesi 108 ada, 1 parsel ve Kuzuluk Mahallesi 428 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan birer adet bölge regülatörünün, teknik alt yapı olarak mevcut planlara işlenebilmesi adına hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulüne.

 

4-

03.03.2020

26

İlçemiz Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesinde Dokurcun 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 112 ada 4 no’lu parselin  'Bitişik Nizam 3_Kat  Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili  SBB Meclisinin 09.12.2019 tarih ve 11/580 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulüne. 

5-

03.03.2020

27

14.04.2008 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Küçücek Sanayi İmar Uygulama Planının Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarih ve 1/13 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine” istinaden yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılabilmesi teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulüne.

6-

03.03.2020

28

İlçemiz Kuzuluk Mahallesinde Kuzuluk 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 397 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin   ‘Ticaret Alanı’ ve ‘Park Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/528 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

      Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network