ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
TOKİ TESLİM TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

<p><strong>T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN</strong></p> <p><strong>TOKİ TESLİM TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye g&ouml;re bazı teknik mevzuat nedenleri ile daire teslim tarihleri aşağıdaki listede belirtilen tarihlere g&ouml;re yeniden programlandı.</p> <p>&nbsp;</p> <p>İdaremiz ile Belediyeniz işbirliğinde ger&ccedil;ekleştirilen&nbsp;Sakarya-Akyazı Toplu Konut Projesi kapsamında&nbsp;<strong>372 adet</strong>&nbsp;konutun teslimleri,&nbsp;<strong>01 EYL&Uuml;L &ndash; 09 EYL&Uuml;L</strong>&nbsp;<strong>2014</strong>tarihleri arasında, ekte g&ouml;nderilen &ldquo;Konut Teslim Programı&rdquo; &ccedil;er&ccedil;evesinde Sakarya- Akyazı Toplu Konut şantiyesinde yapılacaktır. Bu kapsamda;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konut teslim işlemlerine saat 09.30&rsquo;da başlanması sağlanacak ve 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, &ouml;nce Banka tarafından KDV tahsil edilecek ve &ouml;deme dekontu / faturanın bir &ouml;rneği daire sahibine verilecektir. Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Kimlik belgesi (N&uuml;fus c&uuml;zdanı),</li> <li>Gayrimenkul Satış S&ouml;zleşmesinin hak sahibinde bulunan n&uuml;shası,</li> <li>Konut vek&acirc;leten teslim alınacak ise vek&acirc;letnamenin aslı ve fotokopisi,</li> <li>KDV tutarının bankaya yatırıldığına dair belge veya fatura.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>İlanen duyurulur</p> <p>&nbsp;</p> <table style="width: 751px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="5" width="751"> <p align="center"><strong>T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI<br />SAKARYA AKYAZI KONUTLARI TESLİM PROGRAMI</strong><strong></strong></p> <strong></strong></td> <td width="0" height="89">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="5" nowrap="nowrap" width="751"> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td width="0" height="12">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" nowrap="nowrap" width="144"> <p align="center"><strong>BLOK TİPİ</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="152"> <p align="center"><strong>KDV<br />YATIRMA TARİHİ</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="127"> <p align="center"><strong>TESLİM<br />TARİHİ</strong></p> </td> <td rowspan="2" nowrap="nowrap" width="220"> <p align="center"><strong>&nbsp;BLOK NO</strong></p> </td> <td rowspan="2" nowrap="nowrap" width="108"> <p align="center"><strong>DAİRE SAYISI</strong></p> </td> <td width="0" height="23">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="0" height="26">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" width="144"> <p align="center"><strong>B1 ve C1</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="152"> <p align="center"><strong>01.09.2014</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="127"> <p align="center"><strong>02.09.2014</strong></p> </td> <td width="220"> <p align="center"><strong>B1-1, B1-2, B1-3, B1-4</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="108"> <p align="center"><strong>61</strong></p> </td> <td width="0" height="53">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" width="152"> <p align="center"><strong>02.09.2014</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="127"> <p align="center"><strong>03.09.2014</strong></p> </td> <td width="220"> <p align="center"><strong>B1-5, B1-6, B1-7, B1-8</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="108"> <p align="center"><strong>62</strong></p> </td> <td width="0" height="47">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" width="152"> <p align="center"><strong>03.09.2014</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="127"> <p align="center"><strong>04.09.2014</strong></p> </td> <td width="220"> <p align="center"><strong>B1-9, B1-10, B1-11, B1-12</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="108"> <p align="center"><strong>62</strong></p> </td> <td width="0" height="47">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" width="152"> <p align="center"><strong>04.09.2014</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="127"> <p align="center"><strong>05.09.2014</strong></p> </td> <td width="220"> <p align="center"><strong>B1-13, B1-14, B1-15, B1-16</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="108"> <p align="center"><strong>60</strong></p> </td> <td width="0" height="47">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" width="152"> <p align="center"><strong>05.09.2014</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="127"> <p align="center"><strong>06.09.2014</strong></p> </td> <td width="220"> <p align="center"><strong>B1-17, C1-1, C1-2, C1-3</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="108"> <p align="center"><strong>63</strong></p> </td> <td width="0" height="47">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="4" nowrap="nowrap" width="643"> <p align="center"><strong>KONUTLAR SAAT 09:30'DAN İTİBAREN ŞANTİYE ALANINDA TESLİM EDİLECEKTİR.</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="108"> <p align="center"><strong>308</strong></p> </td> <td width="0" height="32">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="144"> <p align="center"><strong>C1</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="152"> <p align="center"><strong>08.09.2014</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="127"> <p align="center"><strong>09.09.2014</strong></p> </td> <td width="220"> <p align="center"><strong>C1-4, C1-5, C1-6, C1-7</strong></p> </td> <td nowrap="nowrap" width="108"> <p align="center"><strong>64</strong></p> </td> <td width="0" height="45">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network