ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1-ÇED raporu veya gerekli değildir yazısı

2- İtfaiye Raporu

3-Bacalı işyerleri için emisyon izni

4-Tabi ise deşarj izni

5-Tehlikeli atıklarla ilgili ise lisans belgesi

6-Emniyet ve trafik görüşleri

7-Yapı kullanma izni

8-Sağlık Grup Başkanlığı görüşü

9-Belediye İmar ve Şeh. Müd. görüşü

10-Yeni yerleşim alanlarında İl Tarım Müd. Yazısı

11-Gerekli görüldüğü takdirde sağlık koruma bandı

Hizmetin Tamamlanma Süreci(En Geç Süre) : 3 Gün

 

İlk Müracaat Yeri : Ruhsat ve Dent. Dairesi                    

İsim              : Murat TEPEÇINAR                            

Unvan           : Ruhsat ve Dent. Dairesi                        

Adres            : G.S.P.Mah. Mudurnu Cad.No:1              

Tel.               : 0264-4181431-32-33                       

Faks              : 0264-4181435                              

E-Posta          :       

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network