ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Müdürlükler | Kerem Curoğlu
0264 418 14 31 Dahili : 116

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hakkında Bilgi;

 
Belediye sınırları dahilinde, yasalar çerçevesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları doğrultusunda imar durumlarını, inşaat istikamet ve kot-kesit rölevelerini tanzim eder, ifraz tevhit ve terk işlemlerini yürütür. Encümene teklif ve değişiklik beyannamelerini hazırlar, 23. Madde onaylarını, proje tescillerin gerçekleştirir, imar parsellerine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini, tasdik ederek inşaat ruhsatı düzenler. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait avan proje onayını yaparak yapı ruhsat belgelerini düzenler, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetler, gerekli görüler hallerde binalara tamir ve tadilat izni verir, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun gereği hakkedişi düzenler, iş bitirme belgesi tanzim eder, kat irtifakı,  seviye tespit tutanağı düzenler, kaçak yapılaşmanın önlenmesini, tehlikeli ve metruk inşaatların yasal işlem denetimlerini sağlar, yapı kullanma belgelerini düzenler. 


Akyazı Belediyesi - 2016 © Network