Kültür Ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde yaşayan mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, toplu sünnet ve toplu düğün gibi yardımları yapmak, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, belediyemizin düzenleyeceği eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çalışmalar hazırlamaktan sorumludur. Ayrıca mesleki eğitim faaliyetlerinin planlanması, kırsal kesimden gelen insanlarımızın kente entegre edilmesi amacıyla aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlere öncelik verilerek çalışmalar yapılmasını sağlamak da müdürlüğümüz görevleri arasındadır. Bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlar. İlaç toplama kampanyaları yaparak halkı ilaç israfı konusunda bilinçlendirip yardımlaşma duygularını pekiştirmek ve aynı zamanda milli ekonomiye bu konuda yarar sağlamaktır.

Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültür, şenlik, festival, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak, amatör spor kulüplerine destek ve amatör sporculuğu teşvik etmek için organizasyonlar düzenlemek , toplu sünnet ve toplu düğün gibi organizasyonları yapmak, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.