İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediye bünyesinde yürütülecek görevlere uygun personelin nitelik ve sayı olarak belirlenmesini sağlayacak sistemi belirlemek ve geliştirmek,planlanan iş gücü ihtiyacının seçilmesini sağlayacak sistemi kurmak, kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı ihtiyacı ve çalışma şartları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları yapmak, bütün memur personelin özlük işlemlerini yürütmek, personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği eğitimlerin yaptırılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.