Plan Proje Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğünün görevleri; Yatırım Proje öncesi araştırmalarının yapılması, Projelerin ihtiyaç duyduğu programların belirlenmesi, Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan proje uygulama yapmak, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapmak, Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon-hibe-destek kredileri içi ilgili mercilerin uygun formatlarında Belediye için başvuru dosya ve taleplerin oluşturulması ve takibinin yapılması, gerektiğinde hizmet alımı yapmak, Avrupa Birliği’nce; üye ve aday ülkelere veya üçüncü ülkelere sağlanan fonlarla ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer uluslar arası kuruluşlarca sağlanan fonlara ilişkin projeler oluşturmak, ilgili kurumlara başvuru yapmak ve proje yürütmek, projenin her aşamasında, gerekli görülen kapasite artırma çalışmalarına katılmak veya bu çalışmaları düzenlemek. Belediye gayrimenkulleri ile Kamu İdarelerine ve Hazineye ait gayrimenkullerde ilin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak fiziksel yatırımlarla ilgili konular ve diğer ortak konuların gerçekleştirilmesi için yetkili resmi mercilerle protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirmek ve Şube Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin arttırılması yönünde AR-GE faaliyetlerini geliştirmek şeklinde tanımlanır.