a
444 90 54
Çağrı Merkezi
AKYAZI BELEDİYESİ 03 ŞUBAT 2015 SALI OLAĞAN 1. BİRLEŞİMİ MECLİS GÜNDEMİ

 

1Kadro İhdas Teklifinin Görüşülmesi.

 

 

 2-Tam zamanlı sözleşmeli Avukat İstihdamı ve maaşının belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

 

 3- Zabıta Memurları fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

 

 4- İlçemizde faaliyet gösteren Berberler ve Kuaförlerin 394 Sayılı Kanun uyarınca haftada bir gün kapatılması teklifinin görüşülmesi.

 

 5- Akyazı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

6- Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin görüşülmesi.

 

7-İlçemiz Dokurcun Mahallesinde yapılacak Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı işi ile İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankasından Kredi kullanılması teklifinin görüşülmesi.

 

8- Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

9-Akbelde A.Ş. nin Teminat Mektubu talebinin görüşülmesi.