a
444 90 54
Çağrı Merkezi
AKYAZI'DA YAŞAM
Akyazı ilçesi Sakarya İli'nin Güneydoğusunda bulunmaktadır, ilin nüfus bakımından 2. büyük ilçesidir. 2000 tarihinde yapılan nüfus sayımına göre Akyazı'nın nüfusu 72.524 tür. bu nüfusun 23.192 si ilçe merkezinde, 49.541 i ise kasaba ve köylerde ikamet etmektedir.

                        
                          KENT NÜFUSU 

                          1970 - 10.939 

                          1975 - 12.438 
                          1980 - 14.795 
                          1985 - 17.889 
                          1990 - 18.780 
                          1997 - 23.833 
                          2000 - 23.192


Yukarıdaki tabloda 1990 nüfus sayımı dahil olmak üzere ilçe nüfusunun içinde o güne kadar Akyazı'ya bağlı Karapürçek ilçesinin nüfusu da yer almıştır. 
 

Nüfus yoğunluğu ova köylerinde daha fazladır, İstanbul ve çevresindeki sanayii tesislerinin Akyazı'ya kayması ile ilçe nüfusunda gözle görülür bir artış gözlenmektedir.1997 nüfus sayımındaki büyük oranlı nüfus artışının ana nedeni sanayileşmedir, ilçe nüfusunun artışında Kuzulukta bulunan ihlas kaplıca tesislerinin de etkisi olmuştur