a
444 90 54
Çağrı Merkezi
Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve kararı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.12.2018 tarih ve E.38671 sayılı yazısı.
İlgili sayılı yazıda Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülen; İlçemiz Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanmış olup
söz konusu imar planı ve kararının 1 ay süreyle idaremizce tespit edilen yerde asılmak suretiyle ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak ilan edilmesi talep edilmiştir. Buna göre Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve kararının Belediye ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 1 (bir) ay süre ile ilan edilmesi