a
444 90 54
Çağrı Merkezi
İlgili sayılı yazıda Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılmasına yönelik Belediyemiz Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun görülen

İlgili sayılı yazıda Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılmasına yönelik Belediyemiz Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun görülen; Plan Hükmü İlavesi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarih ve 10/679 kararı ile onaylanmış olup söz konusu plan değişikliği ve kararının 1 ay süreyle idaremizce tespit edilen yerde asılmak suretiyle ve internet sayfamızda eş zamanlı olarakilanedilmesitalepedilmiştir.