a
444 90 54
Çağrı Merkezi
DOKURCUN 120 ADA 99 PARSEL İMAR PLAN TADİLATI

 

Dokurcun Mahallesi, G25C18A4C/D1B pafta, 120 ada nolu parsele ilişkin hazırlanan imar plan tadilat dosyası Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisin 09.04.2018 tarih ve  4/253 sayılı kararı ile onaylanmış olup söz konusu plan değişikliği ve kararının 1 ay askıya çıkarılmıştır.