a
444 90 54
Çağrı Merkezi
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Başkanlık Makamının Emri veya Onayı üzerine; Belediye Başkanlığına bağlı bütün birimlerle her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak, Başkanlık Makamınca verilen denetim hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak, Müdürlüğün başlıca görevleridir.