ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
İLan Ve Duyurular
AKYAZI BELEDİYESİ İHALE İLANI - 10.01.2021 AKYAZI BELEDİYESİ İHALE İLANI - 10.01.2021
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda ihale bilgileri bulunan dükkân niteliğindeki 14 (ondört) adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi işi.

İHALE İLANI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda ihale bilgileri bulunan dükkân niteliğindeki 14 (ondört) adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi işi.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden, her bir taşınmaz için aşağıdaki tabloda belirtilen bedeller karşılığında temin edilebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhaleler, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, ŞARTNAME BEDELİ, TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No

Adresi

Ada

Parsel

M²’si

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen

Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

Şartname    Bedeli

İhale Tarihi ve

Saati

1

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi No:292A Akyazı/SAKARYA

44

169

29,00 m²

Dükkân

2.500,00-TL

90.000,00-TL

2.700,00-TL

165,00-TL

24.01.2022

14:00

 

2

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi No:292B Akyazı/SAKARYA

44

169

29,00 m²

Dükkân

2.300,00-TL

82.800,00-TL

2.484,00-TL

165,00-TL

24.01.2022

14:10

 

3

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi No:292C Akyazı/SAKARYA

44

169

32,00 m²

Dükkân

2.450,00-TL

88.200,00-TL

2.646,00-TL

165,00-TL

24.01.2022

14:20

4

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi No:292D Akyazı/SAKARYA

44

169

37,00 m²

Dükkân

2.490,00-TL

89.640,00-TL

2.689,20-TL

165,00-TL

24.01.2022

14:30

5

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi No:292E Akyazı/SAKARYA

44

169

17,00 m²

Dükkân

2.350,00-TL

84.600,00-TL

2.538,00-TL

165,00-TL

 24.01.2022

14:40

6

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi No:292H Akyazı/SAKARYA

44

169

17,00 m²

Dükkân

940,00-TL

33.840,00-TL

1.015,20-TL

165,00-TL

24.01.2022

14:50

7

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi No:1A Akyazı/SAKARYA

44

169

7,00 m²

Dükkân

600,00-TL

21.600,00-TL

648,00-TL

85,00-TL

24.01.2022

15:00

8

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi No:1B Akyazı/SAKARYA

44

169

45,00 m²

Dükkân

2.400,00-TL

86.400,00-TL

2.592,00-TL

165,00-TL

24.01.2022

15:10

9

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi No:1C Akyazı/SAKARYA

44

169

28,00 m²

Dükkân

1.900,00-TL

68.400,00-TL

2.052,00-TL

165,00-TL

24.01.2022

15:20

10

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi No:1D Akyazı/SAKARYA

44

169

28,00 m²

Dükkân

1.900,00-TL

68.400,00-TL

2.052,00-TL

165,00-TL

24.01.2022

15:30

11

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi No:1F Akyazı/SAKARYA

44

169

12,00 m²

Dükkân

670,00-TL

24.120,00-TL

723,60-TL

85,00-TL

24.01.2022

15:40

12

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi No:1/G Akyazı/SAKARYA

44

169

9,00 m²

Dükkân

580,00-TL

20.880,00-TL

626,40-TL

85,00-TL

24.01.2022

15:50

13

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi No:1M Akyazı/SAKARYA

44

169

35,00 m²

Dükkân

1.750,00-TL

63.000,00-TL

1.890,00-TL

165,00-TL

24.01.2022

16:00

14

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 3002 Sokak No:2/B Akyazı/SAKARYA

44

169

94,00 m²

Dükkân

7.000,00-TL

252.000,00-TL

7.560,00-TL

165,00-TL

24.01.2022

16:10

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 21.01.2022 Cuma günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

Gerçek Kişiler:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-Nüfus kayıt örneği,

3-İkametgâh belgesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

6-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Tüzel Kişiler:

1-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3-Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi,

4-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

5-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

6-Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

 

Not:Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

 

                                                                                                                                                                      

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network