ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
İLan Ve Duyurular
İHALE İLANI - 17 TAŞINMAZIN 3 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İHALE İLANI - 17 TAŞINMAZIN 3 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI
Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı ilçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen 17 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.

  İHALE İLANI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı ilçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen 17 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir taşınmaz için 150,00-TL karşılığında, temin edilebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhaleler, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

 

Sıra No

Adresi

Ada

Parsel

M²’si

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen

Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

İhale Tarihi ve

Saati

1

Bedilkazancı Mahallesi 21008 Sokak No:18/A Akyazı/SAKARYA

109

22

21 m²

Dükkân

250,00-TL

9.000,00-TL

270,00-TL

20.12.2021

14:00

 

2

Buğdaylı Mahallesi Buğdaylı Sokak No:41/A Akyazı/SAKARYA

530

2

30 m²

Dükkân

350,00-TL

12.600,00-TL

378,00-TL

20.12.2021

14:05

 

3

Buğdaylı Mahallesi Buğdaylı Sokak No:41/C Akyazı/SAKARYA

530

2

70 m²

Çay Ocağı

300,00-TL

10.800,00-TL

324,00-TL

20.12.2021

14:10

4

Çıldırlar Mahallesi Çıldırlar Sokak No:18 İç Kapı No:1 Akyazı/SAKARYA

--

500

70 m²

Daire

500,00-TL

18.000,00-TL

540,00-TL

20.12.2021

14:15

5

Çıldırlar Mahallesi Çıldırlar Sokak No:18 İç Kapı No:2 Akyazı/SAKARYA

--

500

70 m²

Daire

500,00-TL

18.000,00-TL

540,00-TL

20.12.2021

14:20

6

Fatih Mahallesi 9024 Sokak No:6 Akyazı/SAKARYA

2

425

1520 m² (447 m² kafeterya binası, 95 m² sundurma, 24 m² depo 20 m² wc,934 m² bahçe)

Kafeterya Binası ve Bahçesi

2.500,00-TL

90.000,00-TL

2.700,00-TL

20.12.2021

14:25

7

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi No:294 Akyazı/SAKARYA

--

--

20 m²

Çay Ocağı

2.000,00-TL

72.000,00-TL

2.160,00-TL

20.12.2021

14:30

8

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Caddesi No:16B Akyazı/SAKARYA

--

1458

17 m²

Dükkân

350,00-TL

12.600,00-TL

378,00-TL

20.12.2021

14:35

9

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Caddesi No:16C Akyazı/SAKARYA

--

1458

70 m²

Dükkân

800,00-TL

28.800,00-TL

864,00-TL

20.12.2021

14:40

10

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Caddesi No:16D Akyazı/SAKARYA

--

1458

95 m² Dükkân ve 

125 m² Bahçe

Dükkân ve Bahçe

1.200,00-TL

43.200,00-TL

1.296,00-TL

20.12.2021

14:45

11

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155B Akyazı/SAKARYA

--

1242

22 m²

Dükkân

220,00-TL

7.920,00-TL

237,60-TL

20.12.2021

14:50

12

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155C Akyazı/SAKARYA

--

1242

18 m²

Dükkân

200,00-TL

7.200,00-TL

216,00-TL

20.12.2021

14:55

13

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155D Akyazı/SAKARYA

--

1242

40 m²

Dükkân

400,00-TL

14.400,00-TL

432,00-TL

20.12.2021

15:00

14

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155/1 Akyazı/SAKARYA

--

1242

6 m²

Dükkân

120,00-TL

4.320,00-TL

129,60-TL

20.12.2021

15:05

15

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155/2 Akyazı/SAKARYA

--

1242

18 m²

Depo

250,00-TL

9.000,00-TL

270,00-TL

20.12.2021

15:10

16

Uzunçınar Mahallesi Uzunçınar Sokak

No:65/B Akyazı/SAKARYA

107

18

110 m²

Çay Ocağı

750,00-TL

27.000,00-TL

810,00-TL

20.12.2021

15:15

17

Vakıf Mahallesi Ada Caddesi No:773/1 Akyazı/SAKARYA

--

1581

25 m²

Dükkân

225,00-TL

8.100,00-TL

243,00-TL

20.12.2021

15:20

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 17.12.2021 Cuma günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-Nüfus kayıt örneği,

3-İkametgâh belgesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

6-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Tüzel Kişiler:

1-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3-Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi,

4-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

5-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

6-Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

 

Not:Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

 

                                                                                                                                                                      

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network