ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT 07.09.2021 TARİHLİ KARAR ÖZETİ

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT

07.09.2021 TARİHLİ KARAR ÖZETİ

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

1-

07.09.2021

59

Bilecik Yenipazar Belediyesinin ihtiyacına binaen projelerde kullanılmak üzere 10 ton inşaat demiri olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesi gereği ayni yardım yapılmasının oy birliği ile kabulüne.

2-

07.09.2021

60

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Merkez Yeniköy Mahallesi, Top Sahası Mevkii, 117 ada, 23 parsel nolu , 5.800,00 m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s Maddesi ve Ek Madde-2 hükmü gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ile Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Maddesinin (d) bendi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz devri, devir ile ilgili Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

3-

07.09.2021

61

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Yörükyeri Mahallesi, Merkez Mahalle Mevkii, 102 ada, 31 parsel nolu, 1.989,56 m² yüzölçümlü “Tarla” vasıflı taşınmazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7­s Maddesi ve Ek Madde­2 hükmü gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ile Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Maddesinin (d) bendi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz devri, devir ile ilgili Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne. 

 

 

 

4-

 

 

 

07.09.2021

 

 

 

62

Belediyemizce hibe proje müracaatı yapılarak 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen TR42/21/SOGEP/S-AK referans numaralı ve ‘Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına DUR Diyor’ isimli hibe proje kapsamında talebe ilişkin belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Bilal SOYKAN adına Başkan Yardımcısı Ünal GÜNDÜZ ve İmar ve Şehircilik Personeli Erol TOY’ a yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne. 

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

07.09.2021

 

 

 

 

 

63

Mülkiyeti belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 390 ada 2 parsel (2418) no’lu 64.904,36 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 nci Maddesinin (e) bendi ile Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Maddesinin (d) bendine istinaden ekteki vaziyet planına uygun olarak “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (Şifahane)” binası yapılması amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Kamu İdarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında Yönetmeliğin ‘Ön ve kesin tahsis ile süresi’ başlığı 6 ncı maddesi hükmü gereği (iki yıl ön tahsis şartı ile)15 (onbeş) yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis işlemleri ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN'a ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin oy çokluğu ile kabulüne. 

 

6-

 

07.09.2021

 

64

Kırşehir Akçakent Belediyesinin ihtiyacına binaen projelerde kullanılmak üzere 6 ton inşaat demiri olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesi gereği ayni yardım yapılmasının oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

   Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Abdülkadir YILDIRIM

    Meclis Kâtibi

 

Özgür ÖZMEN

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network