ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT 06.07.2021 TARİHLİ KARAR ÖZETİ

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT 06.07.2021 TARİHLİ KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

1-

06.07.2021

53

01.06.2021 tarih ve 51 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen, 1/1000 Ölçekli Yeniorman Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında bir kısmı ‘Akaryakıt İstasyonu’ ve bir kısmı ‘Konut Alanı’nda kalan parsellerin bir kısmının yine ‘Akaryakıt İstasyonu’ Konut Alanında kalan kısımlarının ‘E.0,80 Y.ençok:10.00 m T1 Ticaret Alanı’ kalan kısmın ise ‘Bitişik Nizam 2 kat Y.Ençok:7,50m. TİCK (Ticaret+Konut) Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan plan değişikliği 24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında askı ilanına çıkmış olup, bahse konu Plan Revizyonu’na ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazın reddine; olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekliyle oy birliği ile kabulüne.

2-

 

 

06.07.2021

54

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2021 tarihli yazısına istinaden Ballıkaya Barajı Projesi kapsamında rezervuar alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait Beldibi Mahallesi 125 ada 4 parsel no’lu 759,14 m² yüzölçümlü taşınmazın tapu sicilinin beyanlar hanesinde “üzerindeki 2 katlıkargir ev, Ziyattin oğlu Hüseyin ÇETİNEL’e aittir.” şeklinde şerh bulunduğundan mütemmim cüzlerin bedeli olan 296.005,70 TL’nin Hüseyin ÇETİNEL’e Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmesinde sakınca bulunmadığına, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 125 ada 4 no'lu 759,14 m2 alanlı parsel için Devlet Su İşleri tarafından m2 fiyatı 30,00-TL’den olmak üzere teklif edilen 22.774,20-TL yer bedeline ise yetersiz bulunduğundan itiraz edilmesinin oy birliği ile kabulüne.

3-

 

 

 

06.07.2021

55

Belediye Meclisimizin 06.04.2021 tarih ve 41 sayılı kararı ile alınan Kuzuluk Tabiat Parkı İşletmeciliğine ait kiralama yetkisi kararının, Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşüne binaen bahse konu Kuzuluk Tabiat Park İşletmeciliği alanında kapı giriş ücretlerinin tahsili, 6 Adet Kır Evi ile 1 Adet Büfe ve Organizasyon İşletmeciliği işinin turizm ihtisası gerektirdiği aynı zamanda teknik personellere ihtiyaç duyulduğu vuku bulacak olumsuz şartlardan Belediyemizin sorumlu tutulacağı belirtildiğinden, 06.04.2021 tarih ve 41 sayılı alınmış kiralama yetkisi kararının iptal edilmesinin oy birliği ile kabulüne. 

 

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.07.2021

 

56

İçişleri Bakanlığının 19.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı genelgesi ile 19.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu kapatılmış yerler sayılmış olup, konu ile ilgili düzenlemeler 07.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Korona Virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması kararının 1. maddesinin (ç) fıkrası ile Belediye Meclisi, Belediyemizin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin faaliyeti kısmen veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilemez denildiğinden,  kanun kapsamına giren Belediyemiz mülklerinde kiracılar ile ilgili kira bedellerinin  alınmamasının ve daha önce ihalesi yapılan ve kiraları peşin olarak alınan işyerlerine kira sözleşme süre uzatımı uygulanmasının oy birliği ile kabulüne.

5-

 

06.07.2021

57

Akyazı Belediye Meclisi tatil ayının AĞUSTOS ayı olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne.

6-

 

06.07.2021

58

Belediye Başkanlığımızın hissedarı olduğu AKÇARŞI alışveriş merkezinde yönetim kurulu oluşturulması için genel kurulda Belediyemiz hisselerini temsilen oy kullanmak ve temsil etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet ÇAKMAK’a yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Hümeyra H.SAYGIDEĞER

Meclis Kâtibi

 

Özgür ÖZMEN

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network