ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT 03.06.2021 TARİHLİ KARAR ÖZETİ

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN

HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT

03.06.2021 TARİHLİ KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

1-

03.06.2021

52

 

01.06.2021 tarihli 49 no’lu Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip görüşülen gelir ve gider denk 26.000.000,00- TL (yirmialtımilyontürklirası)  ödenekli Belediyemiz Ek Bütçesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Abdülkadir YILDIRIM

    Meclis Kâtibi

 

Özgür ÖZMEN

Meclis Kâtibi

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network