ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT 01.06.2021 TARİHLİ KARAR ÖZETİ

 

 

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN

HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT

01.06.2021 TARİHLİ KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

1-

01.06.2021

48

5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesince Belediye Encümeni tarafından uygunluk verilen yine aynı kanunun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince düzenlenen 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerin Plan ve Bütçe Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

2-

 

 

 

01.06.2021

49

06.10.2020 tarihli 87 no’lu Meclis kararı ile ödeneği 54.000.000,00- TL olarak kesinleşen 2021 yılı Belediyemiz Bütçesinin ilave yatırımlar nedeniyle yetersiz kalması üzerine ihtiyaç olunan toplam 26.000.000,00- TL ek ödenek teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

3-

 

 

 

01.06.2021

50

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine istinaden, Hukuk Komisyonu üyeliğine AK Parti grubundan; Sevinç ÖZER, Engin KAYA, Naci ÇAVDAR ve Cem TUNCER, MHP grubundan ise Furkan ÇAKIROĞLU’nun seçilmesine, katılacakları her toplantı günü için de üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ödenmekte olan aylığın brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri (1/3) oranında huzur hakkı ödenmesinin oy birliği ile kabulüne.

4-

 

 

 

 

01.06.2021

51

24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında askı ilanına çıkan ve Belediyemiz 05.01.2021 tarih ve 1 no’ lu meclis kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarih ve 3/141 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Ormanşevkiye Mahallesi 101 ada 20, 31 ve 32 no’lu Belediyemize ait parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli İmar Planı tadilatına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine karşı yapılan itirazın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Abdülkadir YILDIRIM

    Meclis Kâtibi

 

Özgür ÖZMEN

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network