ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
17.05.2021 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISININ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 17.05.2021 TARİHLİ

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISININ

  1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

1-

17.05.2021

43

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenip 06.04.2021 tarihli ve 40 no’ lu Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince Hukuk Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

2-

17.05.2021

44

19.04.2021 tarihli ve 155 no’lu Encümen Kararı ile Meclisimize havale edilen Belediyemiz 2020 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

3-

17.05.2021

45

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden Belediyemizde 1 Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Personel çalıştırılmasının ve net 3.384,00-TL + 2021 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan ek ödemenin verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

4-

17.05.2021

46

İlçemiz Yongalık Mahallesinde İl Özel İdaresi kapsamında köy statüsünde iken Köy Yerleşik Alan Haritalarının bulunmaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.05.2009 tarihinde onaylanan 1/25000 Ölçekli Akyazı-Kuzuluk Termal Turizm Merkezi Planı kapsamında Kırsal Yerleşme Alan lekesinin küçük tutularak köylerin yerleşkesinin dikkate alınmaması, arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle Kırsal Yerleşme alanlarının genişletilmesi talebi ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 1.194.622,87 m2’lık alanda toplam 505 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı alınmasının Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in çekimser oy kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

5-

17.05.2021

47

İlçemiz Güzlek Mahallesinde İl Özel İdaresi kapsamında köy statüsünde iken Köy Yerleşik Alan Haritalarının bulunmaması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.05.2009 tarihinde onaylanan 1/25000 Ölçekli Akyazı-Kuzuluk Termal Turizm Merkezi Planı kapsamında Kırsal Yerleşme Alan lekesinin küçük tutularak köylerin yerleşkesinin dikkate alınmaması, arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle Kırsal Yerleşme alanlarının genişletilmesi talebi ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 1.238.866,08 m2’lık alanda toplam 325 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı alınmasının Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in çekimser oy kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Abdülkadir YILDIRIM

    Meclis Kâtibi

 

Özgür ÖZMEN

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network