ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
06.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISININ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.04.2021 TARİHLİ

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISININ

  1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

1-

06.04.2021

34

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Abdurrahim ATMACA’ nın Meclis 1. Başkan Vekilliğine, Osman KESİKBAŞ’ ın 2. Başkan Vekilliğine seçilmesinin oy birliği ile kabulüne.

2-

06.04.2021

35

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Abdülkadir YILDIRIM ile Özgür ÖZMEN’in  Meclis Katibi asil üye olarak,  Hümeyra HİKMET SAYGIDEĞER ile Uğur KILIÇOĞLU’ nun ise Meclis Katibi yedek üye olarak seçilmesinin oy birliği ile kabulüne.

3-

06.04.2021

36

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine istinaden 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yılmaz TAŞDELEN ile Engin KAYA’ nın Daimi Encümen Üyesi olarak seçilmesinin ve katılacakları her toplantı günü için de üyelere aynı kanunun 36. maddesine istinaden (6.000) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

4-

06.04.2021

37

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine AK Parti grubundan Naci ÇAVDAR, Uğur KILIÇOĞLU, Ahmet ÖZTÜRK, Mustafa BİRİNCİOĞLU, MHP grubundan ise Ahmet ÇETİN’ in seçilmesine, katılacakları her toplantı günü için de üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ödenmekte olan aylığın brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri (1/3) oranında huzur hakkı ödenmesinin oy birliği ile kabulüne.

5-

06.04.2021

38

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine istinaden, İmar Komisyonu üyeliğine AK Parti grubundan Meryem SAĞLAM, Mustafa KARAHASAN, Hümeyra Hikmet SAYGIDEĞER, Sait BEŞİR, MHP grubundan ise Furkan ÇAKIROĞLU’ nun seçilmesine, katılacakları her toplantı günü için de üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ödenmekte olan aylığın brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri (1/3) oranında huzur hakkı ödenmesinin oy birliği ile kabulüne.

6-

06.04.2021

39

01.01.2020–31.12.2020 tarihlerini kapsayan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Faaliyet Raporunun onaylanmasının oy birliği ile kabulüne.

7-

06.04.2021

40

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin detaylı incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

8-

06.04.2021

41

İlçemiz Kuzuluk mahallesinde bulunan Kuzuluk Tabiat Parkı ve içerisinde bulunan 6 adet Kır Evinin işletmeciliği ile ilgili Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalanabilmesi için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

9-

06.04.2021

42

İlçemiz Ballıkaya Barajı Projesi kapsamında rezervuar alanında kamulaştırma kapsamında olan İlçemiz Beldibi, Durmuşlar ve Mansurlar Mahallesi sınırlarında Belediyemize ait toplam 32 adet taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından belirlenen 4.792.838,32-TL bedel üzerinden DSİ’ ye devir ile ilgili Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network