ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Akyazı Belediyesi Meclis Toplantısında Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Akyazı Belediyesi Meclis Toplantısında Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Akyazı Belediyesi Meclis Toplantısında 6 Nisan 2021 tarihli Belediyemiz Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis gündemimizde yer alan 3 yıl süre ile Meclis Başkan vekili ve Meclis katibi seçimi, 1 yıl süreliğine Daimi Encümen üyesi seçimi, Plan bütçe komisyonu üyesi seçimi imar komisyon üyesi seçimi yapılarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Abdurrahim ATMACA’ nın Meclis 1. Başkan Vekilliğine, Osman KESİKBAŞ’ ın 2. Başkan Vekilliğine seçilmesinin oy birliği ile kabulüne.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Abdülkadir YILDIRIM ile Özgür ÖZMEN’in  Meclis Katibi asil üye olarak,  Hümeyra HİKMET SAYGIDEĞER ile Uğur KILIÇOĞLU’ nun ise Meclis Katibi yedek üye olarak seçilmesinin oy birliği ile kabulüne.
  3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine istinaden 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yılmaz TAŞDELEN ile Engin KAYA’ nın Daimi Encümen Üyesi olarak seçilmesinin ve katılacakları her toplantı günü için de üyelere aynı kanunun 36. maddesine istinaden (6.000) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilmesinin oy birliği ile kabulüne.
  4. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine AK Parti grubundan Naci ÇAVDAR, Uğur KILIÇOĞLU, Ahmet ÖZTÜRK, Mustafa BİRİNCİOĞLU, MHP grubundan ise Ahmet ÇETİN’ in seçilmesine, katılacakları her toplantı günü için de üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ödenmekte olan aylığın brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri (1/3) oranında huzur hakkı ödenmesinin oy birliği ile kabulüne.
  5. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine istinaden, İmar Komisyonu üyeliğine AK Parti grubundan Meryem SAĞLAM, Mustafa KARAHASAN, Hümeyra Hikmet SAYGIDEĞER, Sait BEŞİR, MHP grubundan ise Furkan ÇAKIROĞLU’ nun seçilmesine, katılacakları her toplantı günü için de üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ödenmekte olan aylığın brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri (1/3) oranında huzur hakkı ödenmesinin oy birliği ile kabulüne.
  6. 01.01.2020–31.12.2020 tarihlerini kapsayan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Faaliyet Raporunun onaylanmasının oy birliği ile kabulüne.
  7. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin detaylı incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.
  8. İlçemiz Kuzuluk mahallesinde bulunan Kuzuluk Tabiat Parkı ve içerisinde bulunan 6 adet Kır Evinin işletmeciliği ile ilgili Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalanabilmesi için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.
  9. İlçemiz Ballıkaya Barajı Projesi kapsamında rezervuar alanında kamulaştırma kapsamında olan İlçemiz Beldibi, Durmuşlar ve Mansurlar Mahallesi sınırlarında Belediyemize ait toplam 32 adet taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından belirlenen 4.792.838,32-TL bedel üzerinden DSİ’ ye devir ile ilgili Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne

 

Meclis Toplantısında alınan kararlar ilçemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network