ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
AKYAZI BELEDİYESİ İHALE İLANI AKYAZI BELEDİYESİ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan 11 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.

İLAN

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

   MADDE -1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan 11 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.

   MADDE-2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

   İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden her bir taşınmaz için ayrı ayrı 125,00-TL karşılığında temin edilebilir.

   MADDE-3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE–4: MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

 

Sıra

No

 

Mahalle

 

Mevkii

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü

 

Niteliği

 

Kullanım

Amacı

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

 

İhale Tarihi

 

 

İhale Saati

 

1

Buğdaylı

Akbalık

522

21

2.678,63 m²

Tarla

Tarım

562,51-TL

1.687,53-TL

50,62-TL

22.02.2021

14:00

2

Buğdaylı

Kanlıçay

539

20

4.080,23 m²

Tarla

Tarım

856,85-TL

2.570,55-TL

77,12-TL

22.02.2021

14:10

3

Eskibedil

Derearası

-

86

3.960,00 m²

Tarla

Tarım

891,00-TL

2.673,00-TL

80,19-TL

22.02.2021

14:20

4

Kepekli

Kanlıçay

544

32

2.981,31 m²

Tarla

Tarım

626,08-TL

1.878,24-TL

56,34-TL

22.02.2021

14:30

5

Türkormaköy

Ayvatarla

103

44

17.746,28 m²

Tarla

Tarım

3.992,91-TL

11.978,73-TL

359,36-TL

22.02.2021

14:40

6

Türkormaköy

Ayvatarla

115

41

2.930,04 m²

Tarla

Tarım

659,26-TL

  1.977,78-TL

59,33-TL

22.02.2021

14:50

7

Yuvalak

Kocaalan

-

156

10.300,00 m²

Tarla

Tarım

2.317,50-TL

 6.952,50-TL

208,58-TL

22.02.2021

15:00

8

Yuvalak

Kocaalan

-

254

3.800,00 m²

Tarla

Tarım

855,00-TL

2.565,00-TL

76,95-TL

22.02.2021

15:10

9

Yuvalak

Kocaalan

-

458

10.400,00 m²

Tarla

Tarım

2.340,00-TL

7.020,00-TL

210,60-TL

22.02.2021

15:20

10

Yuvalak

Kocaalan

-

503

9.000,00 m²

Tarla

Tarım

2.025,00-TL

6.075,00-TL

182,25-TL

22.02.2021

15:30

 

Sıra No

 

ADRES

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü

 

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

 

İhale Tarihi

 

 

İhale Saati

 

 

11

Yahyalı Mahallesi Yahyalı Caddesi No:373/A Akyazı/SAKARYA

 

109

 

9

 

40,00 m²

 

Dükkân

 

300,00-TL

 

10.800,00-TL

 

324,00-TL

 

22.02.2021

 

15:40

 

 

 

MADDE-5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 22.02.2021 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

    Gerçek Kişiler:
   1- Nüfus cüzdan fotokopisi,

   2- Nüfus kayıt örneği
   3- İkametgâh belgesi,
   4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
   5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
   6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
   7- Akyazı Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,
   8- Niteliği Tarla olan taşınmazlar için; Tarım işi ile ilgili faaliyet gösterdiğine dair muhtarlıktan veya odalardan belge getirmesi.

   Tüzel Kişiler:
   1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
   3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.
   4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
   5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
   6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
   7- Akyazı Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,
   8- Niteliği Tarla olan taşınmazlar için; Tarım işi ile ilgili faaliyet gösterdiğine dair muhtarlıktan veya odalardan belge getirmesi.

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

 

Ekli dosyayı indirmek için tıklayınız.

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network