ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
İLan Ve Duyurular
AKYAZI BELEDİYESİ İHALE İLANI AKYAZI BELEDİYESİ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan 11 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.

İLAN

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

   MADDE -1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan 11 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.

   MADDE-2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

   İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden her bir taşınmaz için ayrı ayrı 125,00-TL karşılığında temin edilebilir.

   MADDE-3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE–4: MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

 

Sıra

No

 

Mahalle

 

Mevkii

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü

 

Niteliği

 

Kullanım

Amacı

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

 

İhale Tarihi

 

 

İhale Saati

 

1

Buğdaylı

Akbalık

522

21

2.678,63 m²

Tarla

Tarım

562,51-TL

1.687,53-TL

50,62-TL

22.02.2021

14:00

2

Buğdaylı

Kanlıçay

539

20

4.080,23 m²

Tarla

Tarım

856,85-TL

2.570,55-TL

77,12-TL

22.02.2021

14:10

3

Eskibedil

Derearası

-

86

3.960,00 m²

Tarla

Tarım

891,00-TL

2.673,00-TL

80,19-TL

22.02.2021

14:20

4

Kepekli

Kanlıçay

544

32

2.981,31 m²

Tarla

Tarım

626,08-TL

1.878,24-TL

56,34-TL

22.02.2021

14:30

5

Türkormaköy

Ayvatarla

103

44

17.746,28 m²

Tarla

Tarım

3.992,91-TL

11.978,73-TL

359,36-TL

22.02.2021

14:40

6

Türkormaköy

Ayvatarla

115

41

2.930,04 m²

Tarla

Tarım

659,26-TL

  1.977,78-TL

59,33-TL

22.02.2021

14:50

7

Yuvalak

Kocaalan

-

156

10.300,00 m²

Tarla

Tarım

2.317,50-TL

 6.952,50-TL

208,58-TL

22.02.2021

15:00

8

Yuvalak

Kocaalan

-

254

3.800,00 m²

Tarla

Tarım

855,00-TL

2.565,00-TL

76,95-TL

22.02.2021

15:10

9

Yuvalak

Kocaalan

-

458

10.400,00 m²

Tarla

Tarım

2.340,00-TL

7.020,00-TL

210,60-TL

22.02.2021

15:20

10

Yuvalak

Kocaalan

-

503

9.000,00 m²

Tarla

Tarım

2.025,00-TL

6.075,00-TL

182,25-TL

22.02.2021

15:30

 

Sıra No

 

ADRES

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü

 

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

 

İhale Tarihi

 

 

İhale Saati

 

 

11

Yahyalı Mahallesi Yahyalı Caddesi No:373/A Akyazı/SAKARYA

 

109

 

9

 

40,00 m²

 

Dükkân

 

300,00-TL

 

10.800,00-TL

 

324,00-TL

 

22.02.2021

 

15:40

 

 

 

MADDE-5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 22.02.2021 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

    Gerçek Kişiler:
   1- Nüfus cüzdan fotokopisi,

   2- Nüfus kayıt örneği
   3- İkametgâh belgesi,
   4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
   5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
   6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
   7- Akyazı Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,
   8- Niteliği Tarla olan taşınmazlar için; Tarım işi ile ilgili faaliyet gösterdiğine dair muhtarlıktan veya odalardan belge getirmesi.

   Tüzel Kişiler:
   1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
   3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.
   4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
   5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
   6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
   7- Akyazı Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,
   8- Niteliği Tarla olan taşınmazlar için; Tarım işi ile ilgili faaliyet gösterdiğine dair muhtarlıktan veya odalardan belge getirmesi.

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

 

Ekli dosyayı indirmek için tıklayınız.

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network