ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
02.02.2021 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 02.02.2021 TARİHLİ

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

1-

02.02.2021

13

İlçemiz Kuzuluk Mahallesinde bulunan İhlas Kaplıca Evleri mükelleflerine ait 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin İhlas A.Ş. tarafından belediyemize ödenmesi amacıyla İhlas A.Ş ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

2-

02.02.2021

14

İlçemiz Yağcılar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına altlık olacak olan 1/25000 Ölçekli Güney Planlama Alt Bölgesi Planında söz konusu mahallelerin Kırsal Yerleşme Alanının genişletilmesi ile ilgili olarak arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 28.587  ha’lık alanda toplam 68 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı alınmasının oy birliği ile kabulüne.

3-

02.02.2021

15

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dokurcun Çaylar Yeni Mahalle Cumhuriyet Mevki 113 Ada 6 Parsel 830,65 m²  yüzölçümlü Kargir Ev ve Arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

4-

02.02.201

16

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dokurcun Çaylar Yeni Mahalle Cumhuriyet Mevki 122 Ada 2 Parsel 1.028,52 m²  yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine  oy çokluğui ile kabulüne.

5-

02.02.2021

17

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durmuşlar Mahallesi Dilberanlıkaltı Mevki 119 Ada 22 Parsel 1.569.14 m²  yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu  ile kabulüne.

6-

02.02.2021

18

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durmuşlar Mahallesi Dilberanlıkaltı Mevki 125 Ada 106 Parsel 4.541,08 m²  yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

7-

02.02.2021

19

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durmuşlar Mahallesi Köyiçi Mevki 125 Ada 107 Parsel 1.047,27 m²  yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

8-

02.02.2021

20

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Haydarlar Mahallesi Çangallar Mevki 174 Ada 57 Parsel 2.073,00 m²  yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine  oy çokluğu ile kabulüne.

9-

02.02.2021

21

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Haydarlar Mahallesi Kemaller Mevki 183 Ada 4 Parsel 243,41 m²  yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

10-

02.02.2021

22

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kepekli Mahallesi Kanlıçay Mevki 558 Ada 2 Parsel 6.610,37 m²  yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

11-

02.02.2021

23

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kuzuluk Mahallesi Topçusırtı Mevki 409 Ada 1 Parsel 365,51 m²  yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

12-

02.02.2021

24

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Taşburun Mahallesi Yazlık Mevki 110 Ada 4 Parsel 2.028,00 m²  yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

13-

02.02.2021

25

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Taşburun Mahallesi Yazlık Mevki 110 Ada 5 Parsel 2.028,00 m²  yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

14-

02.02.2021

26

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Taşburun Mahallesi Yazlık Mevki 110 Ada 6 Parsel 2.028,00 m²  yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

15-

02.02.2021

27

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Taşburun Mahallesi Yazlık Mevki 110 Ada 7 Parsel 2.031,19 m²  yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

16-

02.02.2021

28

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yenidoğan Mahallesi Yeniköy Mevki 574 Ada 34 Parsel 1.575,14 m²  yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine  oy çokluğu ile kabulüne.

17-

02.02.2021

29

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yongalık Mahallesi Köyiçi Mevki 182 Ada 6 Parsel 46,74 m²  yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

18-

02.02.2021

30

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yörükyeri Mahallesi Civciv Güneyi Mevki 149 Ada 3 Parsel 2.193,31 m²  yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

19-

02.02.2021

31

Belediyemiz  % 100 hissesine sahip olduğu (0160015795) vergi numaralı Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin sermayesinin 2.000.000.00-TL arttırılması talebinin Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in red oyu kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

20-

02.02.2021

32

Mülkiyeti Belediyemize ait Ömercikler Mahallesi 32 Ada 1 Parsel no’lu, 33 Ada 1 Parsel no’lu ve 133 Ada 87 Parsel no’lu taşınmazlar üzerinde bulunan Kapalı Pazaryerinin işletmeciliğini Akyazı Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler ile Akyazı Manifatura Kavaf Ayakkabı Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlıklarına devretmek üzere Pazaryeri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden hazırlanan ve güncellenen protokolün 2020 yılı 51 ve 65 sayılı Meclis Kararlarındaki hükümler de geçerli olmak üzere imzalanmasına ve bu konuda Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network