ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
02 ŞUBAT 2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

AKYAZI BELEDİYESİ

02 ŞUBAT 2021 TARİHLİ

 MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

  • İlçemiz Kuzuluk Mahallesinde bulunan İhlas Kaplıca Evleri  mükelleflerine ait 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin İhlas A.Ş. tarafından belediyemize ödenmesi amacıyla İhlas A.Ş ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu.

 

  • İlçemiz Yağcılar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına altlık olacak olan 1/25000 Ölçekli Güney Planlama Alt Bölgesi Planında söz konusu mahallelerin Kırsal Yerleşme Alanının genişletilmesi ile ilgili olarak arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 28.587  ha’lık alanda toplam 68 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı alınması hususu.

 

  • Mülkiyeti Belediyemiz ait İlçemiz Dokurcun Çaylar Yeni, Durmuşlar, Haydarlar, Kepekli, Kuzuluk, Taşburun, Yenidoğan, Yongalık ve Yörükyeri Mahallelerinde bulunan toplam 16 taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden satılması ile satış iş ve işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu.

 

  • Belediyemiz  % 100 hissesine sahip olduğu (0160015795) vergi numaralı Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin yapılandırılmış borçlarını ödeme konusunda zor durumda olması sebebiyle sermayesinin 2.000.000.00-TL arttırılması talebinin görüşülmesi hususu.

 

  • Mülkiyeti Belediyemize ait Ömercikler Mahallesi 32 Ada 1 Parsel no’lu, 33 Ada 1 Parsel no’lu ve 133 Ada 87 Parsel no’lu taşınmazlar üzerinde bulunan Kapalı Pazaryerinin işletmeciliğini Akyazı Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler ile Akyazı Manifatura Kavaf Ayakkabı Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığına devretmek amacıyla bahse konu Oda Başkanlıkları ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesi hususu.

 

 

                                                                             

 

 

      Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network