ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
OCAK AYI 27.01.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZERİ

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 27.01.2021 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

27.01.2021

 

12

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yahyalı Mahallesi 113 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılan 11.069,78 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.660.467,00-TL (birmilyonaltıyüzaltmışbindörtyüzaltmışyeditürklirası) bedel üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilmek üzere 6183 Sayılı Kanununun 8. maddesine istinaden Belediyemizin vergi borcuna “mahsuben” hazineye satılması, arta kalan tutarın Belediyemiz  % 100 hissesine sahip olduğu (0160015795) vergi numaralı Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin vergi borçlarından mahsuplaşılması için 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine istinaden Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a  yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network