ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
05 OCAK 2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

AKYAZI BELEDİYESİ

05 OCAK 2021 TARİHLİ

 MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

 • 01.12.2020 tarih ve 94 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen İlçemiz Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 101 ada 31-32 ve 20 no’lu parsellerin 1/1000 Ölçekli Yeniorman Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında bir kısmı ‘Akaryakıt İstasyonu’ ve bir kısmı ‘Konut Alanı’nda kalan parsellerin bir kısmının yine ‘Akaryakıt İstasyonu’ Konut Alanında kalan kısımlarının ‘E.0,80 Y.ençok:10.00 m T1 Ticaret Alanı’ kalan kısmın ise ‘Bitişik Nizam 2 kat Y.Ençok:7,50m. TİCK (Ticaret+Konut) Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifine ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

 • İlçemiz Hasanbey ve Harunusta Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına altlık olacak olan 1/25000 Ölçekli Güney Planlama Alt Bölgesi Planında söz konusu mahallelerin Kırsal Yerleşme Alanının genişletilmesi ile ilgili arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 84,986 ha’lık alanda toplam 298 adet taşınmaz ile ilgili kamu yararı kararı alınması hususu.

 

 • İlçemiz Alaağaç ve Karaçalılık Mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planına altlık olacak olan 1/25000 Ölçekli Güney Planlama Alt Bölgesi planında söz konusu mahallelerin Kırsal Yerleşme Alanının genişletilmesi ile ilgili olarak arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 131.905 ha’lık alanda toplam 429 adet taşınmaz ile ilgili kamu yararı kararı alınması hususu.

 

 • Belediyemiz Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 36 ay süre ile 14 adet aracın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre hizmet alımı yoluyla kiralanması hususu.

 

 • İlçemizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç 120 (yüzyirmi) kişiye 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden pazar günleri hariç 939 gün boyunca günde 2 öğün, toplam 225.360 öğün yemek hazırlama ve dağıtımı hizmetinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre hizmet alımı yoluyla yapılması hususu.

 

 • 31/12/2020 tarihi itibari ile sözleşme süreleri dolan ve 2020 yılı içerisinde Belediyemizde münhal bulunan kadrolarda istihdam edilen 4 Tam Zamanlı Mühendis, 6 Tam Zamanlı Tekniker, 1 Tam Zamanlı Programcı, 2 Tam Zamanlı Teknisyenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden sözleşmelerinin yenilenmesi, ayrıca kurumumuza 1 Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat, 1 Tam Zamanlı Eğitmen alınması ile sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hususu.

 

 

 

 

 

 • Saski, Sedaş, Agdaş vb. kurumlar tarafından alt yapı çalışmaları Belediyemizce de üst yapı olarak asfalt serim işlemi tamamlanan İlçemiz Yeni Mahalle 59 ada 73 parsel 1716,00 m² Bahçeli Ahşap Ev ve Ahır niteliğindeki taşınmazın bir kısmında (ekli krokide) imar planında 10 m genişliğinde bulunan yolun geçtiği parselden parsel sahibi tarafından yola terk işlemi yapılmadığından yolun kapatılması talebine istinaden imar planınında yola denk gelen kısmının kamulaştırılması hususu.

 

 • İlçemiz Yahyalı Mahallesi ile Ömercikler Mahallesi arasında D-140 Karayolu ile 54-29 Ada Caddesi (İl Yolu) bağlantısını sağlayacak olan ve 20.00 m genişliğindeki Akyazı Yahyalı Duble Yol Projesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla toplam 77 adet taşınmaz ile ilgili kamu yararı kararı ve 2942 Sayılı Kanununun 27. maddesine istinaden acele kamulaştırma kararının alınması için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususu.

 

 • Belediyemizin Sosyal Güvelik Kurumuna olan Sosyal Sigorta Primi (4a-4c Prim Borçları), İdari Para Cezası ve bunların Gecikme cezası, Gecikme Zammı, Masraf ve diğer ferileri ile ilgili (İşsizlik Sigortası Primi hariç) borçlarımıza karşılık SGK Başkanlığınca yapılan 4 (dört) adet taşınmazımıza ait değerleme tutarları karşılığında mahsuplaşmanın yapılması, mahsuplaşma neticesinde artan tutarın Belediyemiz % 100 hissesine sahip olduğu Belediyemiz Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine ait prim borçlarından mahsuplaşılması ve mahsuplaşma işlemleri için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususu.

 

 •             5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden meclis üyeleri arasından gizli oy ile denetim komisyonu üye seçiminin yapılması, denetim komisyonu üyelerine katılacakları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının ve denetim komisyonu çalışmalarında uzman kişi (belediye ve bağlı kuruluşları dışında) görevlendirilecek ise uzman kişiye yapılacak günlük ödemenin belirlenmesi hususu.

 

 • 2021 yılı Zabıta Memurları Fazla Çalışma ücretlerinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

                                                                             

 

 

 

 

      Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network