ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
01.12.2020 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISININ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

  AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2020 TARİHLİ

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISININ

  1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

01.12.2020

 

93

03.11.2020 tarih ve 92 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen İlçemiz İnönü Mahallesinde mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 1 /1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında ‘Spor Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan --  pafta 73 ada 2-3 ve 4 no’lu parsellerin ‘Emsal: 0.15 _ H max Serbest’ olan yapılaşma ‘Emsal: 0.60 3 kat’ olarak değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekliyle oy birliği ile kabulüne.

  2-

01.12.2020

 

94

 

İlçemiz Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 101 ada 31-32 ve 20 no’lu parsellerin 1/1000 Ölçekli Yeniorman Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında bir kısmı ‘Akaryakıt İstasyonu’ ve bir kısmı ‘Konut Alanı’nda kalan parsellerin bir kısmının yine ‘Akaryakıt İstasyonu’ Konut Alanında kalan kısımlarının ‘E.0,80 Y.ençok:10.00 m T1 Ticaret Alanı’ kalan kısmın ise ‘Bitişik Nizam 2 kat Y.Ençok:7,50m. TİCK (Ticaret+Konut) Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin detaylı görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

3-

01.12.2020

95

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesi 107 ada 68 no’lu parsel üzerinde bulunan 19686.49 m2’lik alana hayvan satış yeri ve mezbaha yapılması için alternatif bir alanımızın bulunmaması sebebiyle Toprak Koruma Kurulunun kararına istinaden bahse konu parsele kamu yararı kararının alınmasının oy birliği ile kabulüne.

4-

01.12.2020

96

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Caferanlı (Erdoğdu), Cumhuriyet, Dokurcun Çaylar Yeni, Kuzuluk, Yahyalı, Yeni Mahallelerinde bulunan ve Akyazı İlçe Müftülüğü, Akyazı İlçe Milli Eğitim, Akyazı İlçe Sağlık ve Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünce ihtiyaç olunan 7 (yedi) taşınmazın toplam 7.029.686,00 -TL (yedimilyonyirmidokuzbinaltıyüzseksenaltıtürklirası) bedel üzerinden 6183 Sayılı Kanununun 8. maddesine istinaden Belediyemizin vergi borcuna “mahsuben” hazineye satılması, arta kalan tutarın Belediyemiz  % 100 hissesine sahip olduğu (0160015795) vergi numaralı Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri Şirketinin vergi borçlarından mahsuplaşılması için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

5-

01.12.2020

97

İlçemiz Hanyatak Mahallesi (Acella Yaylası) 151 ada 3 no’lu 1053533.85 m2’lik alan üzerinde bulunan Yaylak Vasfı ile Kamu Orta Malı olarak özel sicile kayıtlı olan taşınmazın ekli krokide A olarak gösterilen 16353.87 m2’lik kısmının Belediyemiz Yatırım Programına alınması ve projelerin gerçekleştirilmesi için Belediyemiz adına tahsis yapmak üzere Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

Bilal SOYKAN

         Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Sevinç ÖZER

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network