ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
01 ARALIK 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 01 ARALIK 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
Belediyemiz Aralık ayı Meclis Toplantısı 1 Aralık Salı günü saat 14.00 de Zabıta Müdürlüğü'nün bulunduğu Ek Hizmet Binasındaki Konferans Salonunda Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Akyazı Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı 1 Aralık Salı günü saat 14.00 de Zabıta Müdürlüğü'nün bulunduğu Ek Hizmet Binasındaki Konferans Salonunda Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.
 
Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülecek.
 
Gündem maddeleri şöyle; "
 
1- 03.11.2020 tarih ve 92 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen İlçemiz İnönü Mahallesinde mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 1 /1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında ‘Spor Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan --  pafta 73 ada 2-3 ve 4 no’lu parsellerin ‘Emsal: 0.15 _ H max Serbest’ olan yapılaşma ‘Emsal: 0.60 _ H max Serbest’ olarak değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifine ilişkin düzenlenen İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 
2- İlçemiz Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 101 ada 31-32 ve 20 no’lu parsellerin 1/1000 Ölçekli Yeniorman Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında bir kısmı ‘Akaryakıt İstasyonu’ ve bir kısmı ‘Konut Alanı’nda kalan parsellerin bir kısmının yine ‘Akaryakıt İstasyonu’ Konut Alanında kalan kısımlarının ‘E.0,80 Y.ençok:10.00 m T1 Ticaret Alanı’ kalan kısmın ise ‘Bitişik Nizam 2 kat Y.Ençok:7,50m. TİCK (Ticaret+Konut) Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.
 
3- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesi 107 ada 68 no’lu parsel üzerinde bulunan 19686.49 m2’lik alana  hayvan satış yeri ve mezbaha yapılması için alternatif bir alanımızın bulunmaması sebebiyle Toprak Koruma Kurulunun kararına istinaden bahse konu parsele kamu yararı kararının alınması hususu.
 
4- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Caferanlı (Erdoğdu), Cumhuriyet, Dokurcun Çaylar Yeni, Kuzuluk, Yahyalı, Yeni Mahallesinde bulunan ve Akyazı İlçe Müftülüğü, Akyazı İlçe Milli Eğitim, Akyazı İlçe Sağlık ve Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünce ihtiyaç olunan toplam 7 (yedi) taşınmazın toplam 7.052.672,00-TL bedel üzerinden 6183 Sayılı Kanununun 8. maddesine istinaden Belediyemizin vergi borcuna “mahsuben” hazineye satılması, arta kalan tutarın Belediyemiz  % 100 hissesine sahip olduğu (0160015795) vergi numaralı Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri Şirketinin vergi borçlarından mahsuplaşılması için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 
5-İlçemiz Hanyatak Mahallesi (Acella Yaylası) 151 ada 3 no’lu 1053533.85 m2’lik alan üzerinde bulunan Yaylak Vasfı ile Kamu Orta Malı olarak özel sicile kayıtlı olan taşınmazın 16353.87 m2’lik kısmının Belediyemiz Yatırım Programına alınması ve projelerin gerçekleştirilmesi için Belediyemiz adına tahsis yapmak üzere Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususu.

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network