ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
03.11.2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2020 TARİHLİ

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISININ

  1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

03.11.2020

 

88

06.10.2020 tarih ve 79 no’lu karar ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen 27.07.2020-25.08.2020 tarihleri arasında askı ilanı ile halka duyurulan Akyazı Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 5/227 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli ilçemiz Batakköy, Karaçalılık ve İnönü Mahallelerini kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan itirazların İmar Komisyonda da kabul edildiği şekliyle Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’in red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulüne.

  2-

03.11.2020

 

89

 

06.10.2020 tarih ve 80 no’lu karar ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen İlçemiz Vakıf Mahallesi  --  ada 1447 no’lu parselde 08.04.2013 tarihinde onaylanan 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı “Kırsal Yerleşme Alanı” plan notları hükümlerine göre imar durumu verilip 11.10.2018 tarih ve 2018/199 sayı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanan Vakıf Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planından önce yapı ruhsatı alınmış olan yapı plan kapsamında 10.00 m’lik imar yolu üzerindeki parselin güney kısmından geçen parsel malikince yapı kullanma belgesi alınamayıp mağduriyete yol açan 10.00 m.lik yolun kendi parseli içerisinde mevcut yapıyı koruyacak şekilde 7,00 m. ye düşürülebilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonda da kabul edildiği şekliyle oy birliği ile kabulüne.

3-

03.11.2020

  90

06.10.2020 tarih ve 81 no’lu karar ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen Akyazı Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 6/292 kararı ile kısmen onaylanan 1/1000 Ölçekli İlçemiz Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekliyleoy birliği ile kabulüne.

4-

03.11.2020

91

Belediyemizin Sosyal Güvelik Kurumuna olan Sosyal Sigorta Primi, (4a ve 4c prim borçları) ek karşılıklar, emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımı, idari para cezası ve bunların gecikme cezası, gecikme zammı, masraf ve diğer ferileri (işsizlik Sigortası Primi hariç) borçlarımızın tamamına karşılık toplam 46 taşınmaz ile mahsuplaşılmasına, mahsuplaşmaya müteakiben artan bedelin ise Belediyemiz % 100 hissesine sahip olduğu Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine ait prim borçlarından mahsuplaşılması ile mahsuplaşma işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a yetki verilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne.

5-

03.11.2020

92

İlçemiz İnönü Mahallesinde mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 1 /1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında ‘Spor Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan --  pafta 73 ada 2-3 ve 4 no’lu parsellerin ‘Emsal: 0.15 _ H max Serbest’ olan yapılaşma ‘Emsal: 0.60 _ H max Serbest’ olarak değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin detaylı incelenmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne;

 

 

Karar Özeti.pdf

İmar Komisyon Raporu.pdf

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network