ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
AKYAZI BELEDİYESİ İHALE İLANI 31.08.2020 TARİHLİ

 

  İHALE İLANI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı ilçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen 11 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir taşınmaz için 125,00 TL karşılığında, temin edilebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhaleler, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ: 

Sıra No

Adresi

Ada

Parsel

M²’si

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen

Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

İhale Tarihi ve

Saati

1

Pazarköy Mah. Pazarköy Sok. No:102/A Akyazı/SAKARYA

128

164

24

Dükkân

270,00-TL

9.720,00-TL

291,60-TL

31.08.2020

14:00

 

2

Pazarköy Mah. Pazarköy Sok. No:102/B Akyazı/SAKARYA

128

164

50

Dükkân

540,00-TL

19.440,00-TL

583,20-TL

31.08.2020

14:10

 

3

Pazarköy Mah. Pazarköy Sok. No:102/C Akyazı/SAKARYA

128

164

24

Dükkân

282,00-TL

10.152,00-TL

304,56-TL

31.08.2020

14:20

4

Pazarköy Mah. Pazarköy Sok. No:102/E Akyazı/SAKARYA

128

164

24

Dükkân

282,00-TL

10.152,00-TL

304,56-TL

31.08.2020

14:30

5

Taşburun Mah. Taşburun Sok. Üst Kat No:19/B Akyazı/SAKARYA

138

20

15

Dükkân

200,00-TL

7.200,00-TL

216,00-TL

31.08.2020

14:40

6

Taşburun Mah. Taşburun Sok. Üst Kat No:19/C Akyazı/SAKARYA

138

20

15

Dükkân

200,00-TL

7.200,00-TL

216,00-TL

31.08.2020

14:50

7

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mah. 15006 Sok. No:65/D Akyazı/SAKARYA

101

20

44

Dükkân

564,00-TL

20.304,00-TL

609,12-TL

31.08.2020

15:00

8

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mah. 15006 Sok. No:59/G Akyazı/SAKARYA

101

 

31

 

21

Dükkân

276,00-TL

9.936,00-TL

298,08-TL

  31.08.2020

15:10

9

 

Taşburun Mah. Taşburun Sok. No:738 Akyazı/SAKARYA

117

24

2398,49 m²’lik arsa ile arsa içerisinde kullanım alanı 62,18 m² Tek Katlı Bina

Tek Katlı Bina ve Arsası

(İşyeri)

1.200,00-TL

43.200,00-TL

1.296,00-TL

31.08.2020

15:20

10

 

Taşburun Mah. Taşburun Sok. No:753 Akyazı/SAKARYA

116

3

1076,28 m²’lik arsa

İle arsanın içerisindeki 66,47 m² olan Tek Katlı Bina

Tek Katlı Bina ve Arsası

(İşyeri)

860,00-TL

30.960,00-TL

928,80-TL

31.08.2020

15:30

11

 

 

İnönü Mah.7037 Sok. No:13 Akyazı/SAKARYA(Trafik Parkın güneyinde bulunan Kafeterya Binası ve Bahçesi)

-

-

550,00 m²’lik arsa ile arsanın içerisinde 62 m² kapalı 35 m² sundurma olmak üzere 97 m² kullanım alanı bulunan Kafeterya binası ve bahçesi

Kafeterya Binası ve Bahçesi

920,00-TL+KDV

33.120,00-TL+KDV

993,60-TL

31.08.2020

15:40

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 31.08.2020 saat 12:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-Nüfus kayıt örneği,

3-İkametgâh belgesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

6-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Tüzel Kişiler:

1-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3-Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.

4-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

5-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.

6-Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

 

Not:Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

 

                                                                                                                                                                      

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network