ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
03 MART 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

AKYAZI BELEDİYESİ

03 MART 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2013 tarih ve 8/241 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve bu plana istinaden yapılan 09.03.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 18. Madde Uygulama Alanı içinde kalan İlçemiz Batakköy, Karaçalılık ve İnönü Mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılabilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-İlçemiz Yeni Mahallesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2013 tarih ve 8/241 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve bu plana istinaden yapılan 09.03.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 18. Madde Uygulama Alanı içinde kalan Yeni Mahalle 57 ada, 241-220-221 no’lu parseller üzerinde bulunan ‘İbadet Alanı’nın ‘Eğitim Tesisi Alanı’na dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi hususunda hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3-Kuzuluk ve Altındere Mahallelerinde niteliği ve imar planındaki durumu park olan Altındere Gündoğan Mahallesi 108 ada, 1 parsel ve Kuzuluk Mahallesi 428 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan birer adet bölge regülatörünün, teknik alt yapı olarak mevcut planlara işlenebilmesi adına hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 

4-İlçemiz Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesinde Dokurcun 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 112 ada 4 no’lu parselin  'Bitişik Nizam 3_Kat  Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.12.2019 tarih ve 11/580 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 

 

 

 

                                                                                                          Bilal SOYKAN

                                                                                              Meclis ve Belediye Başkanı

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network