ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
04 ŞUBAT 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINI 1.BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

AKYAZI BELEDİYESİ

04 ŞUBAT 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINI 1.BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-Belediye Meclisimizin 07/01/2020 tarih ve 05 nolu kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve kurulacak olan semt ve üretici pazarlar ile ilgili Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pazaryeri Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-Belediye Meclisimizin 07/01/2020 tarih ve 09 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında ‘Ticaret + Konut Alanı’ olarak ayrılmış olan 20.i.3.b pafta 51 ada 29 nolu parselin ‘Ticaret + Konut Alanı’ nından ‘Emsal: 0.60 _ 3 Kat’ ‘Emniyet Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi .

 

3-Belediye Meclisimizin 07/01/2020 tarih ve 10 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 27.11.2019 – 27.12.2019 tarihleri arasında askı ilanı ile halka duyurulan Akyazı Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/529 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

4-Belediye Meclisimizin 07/01/2020 tarih ve 12 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Pazarköy Mahallesi G25D09D1A-G25D08C2B pafta 103 Ada 17-18-19-21 ve 22 no’ lu Parsellerin ortasından doğu-batı yönünde geçen 7,00 m’ lik yolun kuzey-güney yönünde kaydırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

5-İlçemiz Kuzuluk Mahallesinde bulunan İhlas Kaplıca Evleri sitesi mükelleflerine ait 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin, toptan İhlas A.Ş. tarafından belediyemize ödenmesi hususunda protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi teklifinin görüşülmesi.

 

6- Sözleşmeli personele 2020 yılında ödenecek ücretlerin belirlenmesi teklifiningörüşülmesi.

 

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Çıldırlar Mahallesi, Kemikli Mevkii, G25-d-06-b pafta, 266 parsel nolu, 32.250,00 m² yüzölçümlü Mezarlık niteliğindeki taşınmazın5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s maddesi ve Ek madde-2 hükmü gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ile diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinin (d) bendi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere devri, devir ile ilgili Belediye  Encümenine ve Başkanına yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.

 

 

 

 

                                                                                                          Bilal SOYKAN

                                                                                              Meclis ve Belediye Başkanı

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network