ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
07.01.2020 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 07.01.2020 TARİHLİ

OCAK AYI MECLİS TOPLANTISININ

1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

07.01.2020

 

1

03.12.2019 tarihli ve 105 numaralı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve Akyazı Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 8/422 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun oy birliği ile kabulüne.

 

 

2-

 

 

07.01.2020

 

2

 

Denetim Komisyonu üyeliğine Ak Parti grubundan Yılmaz TAŞDELEN, Naci ÇAVDAR, Rasim BULCA, Sait BEŞİR, MHP grubundan ise Ahmet ÇETİN’ in seçilmesine, denetim komisyonu toplantılarına katılacakları her toplantı günü için de üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ödenmekte olan aylığın brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri (1/3) oranında huzur hakkı ödenmesinin oy birliği ile kabulüne.

3-

07.01.2020

    3

Belediyemiz çalışanlarının yıllık, mazeret, aylıksız ve hastalık izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Akyazı Belediyesi Personel İzin Yönetmeliğinin oy birliği ile kabulüne.

4-

07.01.2020

4

Belediyemizde istihdam edilen 4 Tam Zamanlı Mühendis, 6 Tam Zamanlı Tekniker, 1 Tam Zamanlı Programcı ile 1 Kısmı Zamanlı Avukat ünvanlı sözleşmeli personelin sözleşmelerinin 2020 yılı içinde devam edilmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

5-

 

07.01.2020

 

5

Belediyemiz ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve kurulacak olan semt ve üretici pazarlar ile ilgili hazırlanan Pazaryeri Yönetmeliğinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

 

6-

07.01.2020

 

6

Mülkiyeti Belediyemize ait Dokurcun Çaylar Yeni Mahalle Mezarlık Mevkii G25C18a4c/d1b Pafta, 120 Ada, 99 Parsel no’lu 13.053,03 m² yüzölçümlü üzeri Hizmet Binası ve Havuzlu Odun Deposu niteliğindeki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden “Lise Alanı” olarak kullanılmak üzere 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesi tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

7-

07.01.2020

7

Belediyemize ait ihtiyaç fazlası bulunan 54 HD 511 plakalı 116655 şase numaralı Otoyol Marka 1994 model otobüsün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine istinaden As Akyazı Spor Kulüp'ü adına bedelsiz olarak devir/ hibe edilmesinin oy birliği ile kabulüne.

8-

07.01.2020

8

Belediyemizde görev yapan personellerin performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Akyazı Belediyesi Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin oy birliği ile kabulüne.

9-

07.01.2020

9

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında ‘Ticaret + Konut Alanı’ olarak ayrılmış olan 20.i.3.b Pafta 51 Ada 29 no’lu Parselin ‘Ticaret + Konut Alanından ‘Emsal: 0.60 _ 3 Kat’ ‘Emniyet Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

10-

07.01.2020

10

Akyazı Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/529 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların değerlendirmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

11-

07.01.2020

11

01/01/2020 tarihi itibari ile Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) fazla çalışma ücretinin 2020 yılı Bütçe Kanununun K Cetveli b fıkrasında belirtildiği gibi 559,00 TL olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne.

12-

07.01.2020

12

İlçemiz Pazarköy Mahallesi G25D09D1A-G25D08C2B Pafta 103 Ada 17-18-19-21 ve 22 no’lu Parsellerin ortasından doğu-batı yönünde geçen 7,00 m’lik yolun kuzey-güney yönünde kaydırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

13-

07.01.2020

13

Belediyemizin 2020-2024 dönemi Stratejik Planı çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince Bilgi İşlem ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütçelerinin oluşturulmaması nedeniyle kapatılarak faaliyetlerinin durdurulmasına, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinin ise aktif hale getirilerek faaliyetinin devam edilmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

      Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network