ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
07 OCAK 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

AKYAZI BELEDİYESİ

07 OCAK 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-03.12.2019 tarihli ve 105 numaralı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve Akyazı Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 8/422 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden meclis üyeleri arasından gizli oy ile denetim komisyonu üyelerinin belirlenerek katılacakları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve denetim komisyonu çalışmalarında (belediye ve bağlı kuruluşları dışında) görevlendirilecek uzman kişilere yapılacak günlük ödemenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

3-Belediyemiz çalışanlarının yıllık, mazeret, aylıksız ve hastalık izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Akyazı Belediyesi Personel İzin Yönetmeliği” taslağının görüşülmesi.

 

4-2020 yılı Sözleşmeli Personel çalıştırılması teklifinin görüşülmesi.

 

5-Belediyemiz ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve kurulacak olan semt ve üretici pazarlar ile ilgili Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pazaryeri Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Dokurcun Çaylar Yeni Mahalle Mezarlık Mevkii G25C18a4c/d1b Pafta, 120 Ada, 99 Parsel no’lu 13.053,03 m² yüzölçümlü üzeri Hizmet Binası ve Havuzlu Odun Deposu niteliğindeki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden “Lise Alanı” olarak kullanılmak üzere 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

7- Belediyemize aitihtiyaç fazlası bulunan 54 HD 511 plakalı 116655 şase numaralı Otoyol Marka 1994 model otobüsün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine istinaden As Akyazı Spor Kulüp'ü adına bedelsiz olarak devir/ hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

8-Belediyemizde görev yapan memur, sözleşmeli memur, 4857 Sayılı Kanuna tabi kadrolu işçi ve hizmet alımı kapsamında çalışan tüm hizmet sınıflarındaki çalışanların performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akyazı Belediyesi Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

9-İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında ‘Ticaret + Konut Alanı’ olarak ayrılmış olan 20.i.3.b pafta 51 ada 29 no’lu parselin ‘Ticaret + Konut Alanı’ nından ‘Emsal: 0.60 _ 3 Kat’ ‘Emniyet Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatının görüşülmesi.

 

10- 27.11.2019 – 27.12.2019 tarihleri arasında askı ilanı ile halka duyurulan Akyazı Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/529 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi.

 

11-2020 yılı Zabıta Memurları Fazla Çalışma ücretlerinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bilal SOYKAN

                                                                                              Meclis ve Belediye Başkanı

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network