ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
03.12.2019 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN  03.12.2019 TARİHLİ

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISININ

1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

 

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1-

 

03.12.2019

 

101

İlçemiz Seyfeler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarında bulunmayan parsel ifraz şartları ile ilgili ‘Ayrık Nizama Tabi Konut Alanlarında yeni oluşturulacak köşe başı parsellerde parsel cephesi 18.00 m’den –ara parsellerde parsel cephesi 16.00 m’den – parsel derinliği 20.00 m’den – parsel m2’si köşe parsellerde 500 m2 ara parsellerde 400 m2den az olmaz’. ‘Ticari Alanlarında yeni oluşturulacak parsellerde köşe başı parsellerde parsel cephesi 15.00 m’den parsel derinliği 18.00 m’den -parsel m2’si 500 den az olmaz.’ Plan notu ibaresinin konulması ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

 

 

2-

 

 

03.12.2019

 

102

 

İlçemiz Altındere Gündoğan Mahallesi 101 Ada 707-706-705-704-703-702 ve 515 no’lu Parsellerden geçen 7,00 metrelik imar yolunun doğu yönünde 101 Ada 707-706-705-704-703-702 Parsellere doğru kaydırılması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

3-

03.12.2019

   103

İlçemiz Altındere Osmanağa Mahallesi 205 Ada 3-4-71-72-73-74-75-76-77 ve 11 no’lu ifraz yoluyla edinilmiş parsellerin 08.05.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Altındere Revizyon Uygulama İmar Planında imar yolunun kaldırıldığından bahse konu parseller üzerine 7,00 metrelik imar yolunun tekrar koyulması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin İmar Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

4-

03.12.2019

104

05.11.2019 tarih ve 96 numaralı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen sokak ismi teklifinin Hukuk Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile reddinin oy birliği ile kabulüne.

 

5-

 

03.12.2019

 

105

04.10.2019 - 04.11.2019 tarihleri arasında askı ilanı ile halka duyurulan Akyazı Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonu’na ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların incelemesinin devam etmesi nedeniyle konunun İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

 

6-

 

03.12.2019

 

106

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen 1 (bir) adet cenaze aracı ile 1 (bir) yarı römork damperli kasanın trafikten çekilmesi, satış iş ve işlemleri ile ilgili Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

7-

03.12.2019

107

İlçemiz Taşyatak Mahallesi 138 Ada 4 Parsel ve 132 Ada 45 Parsel üzerinde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden “Okul ve Okul Alanı olarak kullanılmak üzere” 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

8-

03.12.2019

108

06.11.2018 tarihli ve 105 numaralı Meclis Kararı ile Akyazı İlçe Müftülüğüne 25 yılı geçmemek üzere bedelsiz olarak tahsis edilen 3.053,03 m2 lik alanın İmar Planlarında lise alanı içinde yola terklerin olması gereken alanda kalması sebebiyle tahsis işleminin iptalinin oy birliği ile kabulüne.

9-

03.12.2019

109

İlçemiz Vakıf Mahallesi Çapkınlar Mevkii 1839 parsel üzerinde bulunan taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden “Okul ve Okul Alanı olarak kullanılmak üzere” Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz devir edilmesine, devir ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

10-

03.12.2019

110

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Caferanlı (Erdoğdu) Mahallesi Köyiçi Mevki 108 Ada 129 Parsel 450,04 m2 bahçeli ahşap ev köy odası vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

11-

03.12.2019

111

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dedeler Mahallesi Köyiçi Mevki 119 Ada 7 Parsel 1424,26 m2 kargir 2 kat ahşap 1 kat ev bahçe vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

12-

03.12.2019

112

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Harunusta Mahallesi Harunusta Mevki 105 Ada 10 Parsel 1736,63 m2 arsa vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

13-

03.12.2019

113

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Haydarlar Mahallesi Yukarıköy Mevki 146 Ada 14 Parsel 693,00 m2 arsa vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

14-

03.12.2019

114

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İnönü Mahallesi Büyüktarla Mevki 73 Ada 96 Parsel 621,20 m2 arsa vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

15-

03.12.2019

115

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İnönü Mahallesi Büyüktarla Mevki 73 Ada 97 Parsel 222,37 m2 arsa vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

16-

03.12.2019

116

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Küçücek Mahallesi Karaağaçlık Mevki 1029 Parsel 152,00 m2 bahçeli ahşap ev vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

17-

03.12.2019

117

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Küçücek Mahallesi Köyiçi Mevki 1312 Parsel 995,00 m2 bahçeli ahşap ev vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

18-

03.12.2019

118

Mülkiyeti Belediyemize İlçemiz Küçücek Mahallesi Arpalık Mevkii 1693 Parsel 1787,16 m2 arsa vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

19-

03.12.2019

119

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Küçücek Mahallesi Köyiçi Mevki 1152 Parsel 247,00 m2 avlulu ahşap camii vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

20-

03.12.2019

120

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Küçücek Mahallesi Köyiçi Mevki 1311 Parsel 260,00 m2 bahçeli ahşap ev vasfında bulunan ve 10/13 200,00 m2 hisse oranlı taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili

işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

21-

03.12.2019

121

Mülkiyeti Belediyemize ait Küçücek Mahallesi Emrahlaraltı Mevki 484 Parsel 890,00 m2 arsa vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

22-

03.12.2019

122

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Küçücek Mahallesi Kaleyanı Mevki 1457 Parsel 719,00 m2 arsa vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

23-

03.12.2019

123

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Pazarköy Mahallesi Köyiçi Mevki 106 Ada 3 Parsel 596,94 m2 bahçeli ahşap ev vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

24-

03.12.2019

124

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Türkormanköy Mahallesi Köyiçi Mevki 116 Ada 8 Parsel 1975,42 m2 bahçeli ahşap ev vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

25-

03.12.2019

125

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Türkormanköy Mahallesi Köyiçi Mevki 116 Ada 11 Parsel 868,11 m2 tarla vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

26-

03.12.2019

126

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Uzunçınar Mahallesi Cami Alanı Mevki 107 Ada 27 Parsel 1642,41 m2 bahçeli ahşap ev vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

27-

03.12.2019

127

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yenidoğan Mahallesi Köyiçi Mevki 1001 Parsel 1210,00 m2 bahçeli ev ve samanlık vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

28-

03.12.2019

128

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yörükyeri Mahallesi Merkez Mahalle Mevki 111 Ada 5 Parsel 1420,22 m2 iki katlı betonarme ev ve bahçesi vasfında bulunan taşınmazın 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

29-

03.12.2019

129

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi (Gazi Süleyman Paşa Mahallesi) Gazi Süleyman Paşa Camii yanında 44 Ada 138 Parsel 596,15 m2 bahçeli ahşap odası ve 44 Ada 147 Parsel 64,21 m2 cami arsası üzerinde bulunan 150,00 m2’lik yer altı WC’sinin 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

30-

03.12.2019

130

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Boztepe Mahallesi Çatalkaya Mevkii 113 Ada 16 Parsel nolu 801,81 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapısı bulunup ve Yapı Kayıt Belgesi alınan taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden yapı sahibine satılması, satış işlemleri için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

31

03.12.2019

131

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan (Beldibi, Bıçkıdere, Güzlek, Haydarlar, Kayabaşı, Mansurlar) mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2/B vasıflı toplam 8 (sekiz) taşınmazın alınması ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre işlemlerin yürütülmesi için, Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

 

 

Bilal SOYKAN

      Meclis ve Belediye Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network