ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
03 ARALIK 2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

1-05.11.2019 tarih ve 93 numaralı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve İlçemiz Seyfeler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarında bulunmayan parsel ifraz şartları ile ilgili ‘Ayrık Nizama Tabi Konut Alanlarında yeni oluşturulacak köşe başı parsellerde parsel cephesi 18.00 m’den –ara parsellerde parsel cephesi 16.00 m’den – parsel derinliği 20.00 m’den – parsel m2’si köşe parsellerde 500 m2 ara parsellerde 400 m2den az olmaz’. ‘Ticari Alanlarında yeni oluşturulacak parsellerde köşe başı parsellerde parsel cephesi 15.00 m’den parsel derinliği 18.00 m’den -parsel m2’si 500 den az olmaz.’ Plan notu ibaresinin konulması ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-05.11.2019 tarih ve 94 numaralı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilenveİlçemiz Altındere Gündoğan Mahallesi 101 Ada 707-706-705-704-703-702 ve 515 no’lu Parsellerden geçen 7,00 metrelik imar yolunun doğu yönünde 101 Ada 707-706-705-704-703-702 Parsellere doğru kaydırılması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3-05.11.2019 tarih ve 95 numaralı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen veİlçemiz Altındere Osmanağa Mahallesi 205 Ada 3-4-71-72-73-74-75-76-77 ve 11 no’lu ifraz yoluyla edinilmiş parsellerin 08.05.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Altındere Revizyon Uygulama İmar Planında imar yolunun kaldırıldığından bahse konu parseller üzerine 7,00 metrelik imar yolunun tekrar koyulması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

4-05.11.2019 tarih ve 96 numaralı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen teklif ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

5-05.11.2019 tarihli ve 100 numaralı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen veAkyazı Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 8/422 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

6-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen 1 (bir) adet cenaze aracı ile 1 (bir) yarı romörk damperli kasanın trafikten çekilmesi, satış iş ve işlemleri ile ilgili Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

7-İlçemizTaşyatak Mahallesi 138 Ada 4 Parsel ve 132 Ada 45 Parsel üzerinde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden “Okul ve Okul Alanı olarak kullanılmak üzere” 25 yıllığına Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

8-06.11.2018 tarihli ve 105 numaralı Meclis Kararı ile Akyazı İlçe Müftülüğüne 25 yılı geçmemek üzere bedelsiz olarak tahsis edilen 3.053,03 m2 likalanın İmar Planlarında lise alanı içinde yola terklerin olması gereken alanda kalması sebebiyle tahsis işleminin iptali hususunun görüşülmesi.

 

9-İlçemizVakıf Mahallesi Çapkınlar Mevkii 1839 parsel üzerinde bulunan taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden “Okul ve Okul Alanı olarak kullanılmak üzere” 25 yıllığına Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

10-Mülkiyeti Belediyemize aitİlçemiz Caferanlı (Erdoğdu), Dedeler, Harunusta, Haydarlar, İnönü, Küçücek, Pazarköy, Türkormanköy, Uzunçınar, Yenidoğan, Yörükyeri ve Gazi Süleyman Paşa Mahallelerinde bulunan toplam 21 taşınmazın Akyazı İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

11-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Boztepe Mahallesi Çatalkaya Mevkii 113 ada 16 parsel nolu 801,81 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapısı bulunup ve yapı kayıt belgesi alınan taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden yapı sahibine satılmasına, Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bilal SOYKAN

                                                                                                 Meclis ve Belediye Başkanı          

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network