ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
İLan Ve Duyurular
İHALE İLANI AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı ilçesi sınırları içerisinde bulunan 18 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.

 

 

Sıra No

Adresi

Ada

Parsel

M²’si

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen

Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

İhale Tarihi ve

Saati

1

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:59/A Akyazı/SAKARYA

101

31

450 m²

Dükkân(250) + Depo (200)

1.715,00-TL

61.740,00-TL

1.852,20-TL

11.10.2019

14:30

 

2

Yeniorman (Ormanşevkiye)  Mahallesi 15006 Sokak No:59/B Akyazı/SAKARYA

101

31

18 m²

Dükkân

400,00-TL

14.400,00-TL

432,00-TL

11.10.2019

14:35

 

3

Yeniorman (Ormanşevkiye)  Mahallesi 15006 Sokak No:59/C Akyazı/SAKARYA

101

31

75 m²

Dükkân

600,00-TL

21.600,00-TL

648,00-TL

11.10.2019

14:40

4

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:59/D Akyazı/SAKARYA

101

31

55 m²

Dükkân

470,00-TL

16.920,00-TL

507,60-TL

11.10.2019

14:45

5

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:59/H Akyazı/SAKARYA

101

31

21 m²

Dükkân

250,00-TL

9.000,00-TL

270,00-TL

11.10.2019

14:50

6

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/A Akyazı/SAKARYA

101

20

100 m²

Dükkân

700,00-TL

25.200,00-TL

756,00-TL

11.10.2019

14:55

7

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/B Akyazı/SAKARYA

101

20

43 m²

Dükkân

415,00-TL

14.940,00-TL

448,20-TL

11.10.2019

15:00

8

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/C Akyazı/SAKARYA

101

20

44 m²

Dükkân

420,00-TL

15.120,00-TL

453,60-TL

11.10.2019

15:05

9

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/D Akyazı/SAKARYA

101

20

44 m²

Dükkân

420,00-TL

15.120,00-TL

453,60-TL

11.10.2019

15:10

10

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:65/E Akyazı/SAKARYA

101

20

30 m²

Dükkân

410,00-TL

14.760,00-TL

442,80-TL

11.10.2019

15:15

11

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 15006 Sokak No:55 Akyazı/SAKARYA

101

32

300 m²

Dükkân(30 m²)+Arsa (270 m²)

450,00-TL

16.200,00-TL

486,00-TL

11.10.2019

15:20

12

Hastane Mahallesi Ada Caddesi No:121 Akyazı/SAKARYA

-

-

10 m²

Büfe

300,00-TL

10.800,00-TL

324,00-TL

11.10.2019

15:25

13

Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Sokak No:29/A Akyazı/SAKARYA

-

1191

20 m²

Dükkân

130,00-TL

4.680,00-TL

140,40-TL

11.10.2019

15:30

14

Taşburun Mahallesi Taşburun Sokak No:20 Akyazı/SAKARYA

115

3

900 m²

İşyeri

2.575,00-TL

92.700,00-TL

2.781,00-TL

11.10.2019

15:35

15

Taşburun Mahallesi Taşburun Sokak Üst Kat. No:28/H Akyazı/SAKARYA

115

3

60 m²

Dükkân

150,00-TL

5.400,00-TL

162,00-TL

11.10.2019

15:40

16

Uzunçınar Mahallesi Uzunçınar Caddesi No:63/A Akyazı/SAKARYA

107

18

38,25m²

Dükkân

220,00-TL

7.920,00-TL

237,60-TL

11.10.2019

15:45

17

Çatalköprü Mahallesi Çatalköprü Sokak No:83/1-I Akyazı/SAKARYA

119

1

60 m²

Dükkân

250,00-TL

9.000,00-TL

270,00-TL

11.10.2019

15:50

18

Çatalköprü Mahallesi Çatalköprü Sokak No:64/D Akyazı/SAKARYA

120

1

20 m²

Dükkân

 

200,00-TL

7.200,00-TL

216,00-TL

11.10.2019

15:55

 

 

 

İHALE İLANI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı ilçesi sınırları içerisinde bulunan 18 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir taşınmaz için 115,00 TL karşılığında, temin edilebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

 

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 11.10.2019 saat 14.00’e kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-Nüfus kayıt örneği,

3-İkametgâh belgesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

6-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Tüzel Kişiler:

1-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3-Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.

4-Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

5-İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.

6-Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

 

Not:Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

 

                                                                                                                                                                      

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network