ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
03.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1

 

03.09.2019

 

74

18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği 31. Maddesi ve 08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin ilgili hükümleri dahilinde Belediyemiz adına tescilli 54 H 3112 plakalı 1999 model NMB67101013226222 şase 44794910069741 motor numaralı Mercedez Benz marka 37 kişilik otobüsün trafikten çekilerek Hendek Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmesine ve devrinin yapılması teklifinin oybirliği ile kabulüne,

 

 

2

 

 

03.09.2019

 

 

75

4 Adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu alınması için İller Bankasından 1.700.000,00-(Birmilyonyediyüzbin) TL kredi talebinde bulunulması ve gerekli iş ve işlemler için Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a yetki verilmesi teklifinin oybirliği ile kabulüne,

3

03.09.2019

   76

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kayabaşı (Taşağıl) Mahallesi Köyiçi Mevkii G25D20D2C pafta, 117 ada, 1 parsel no’lu 1.716,03 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e fıkrası hükümleri dâhilinde satışı için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin oyçokluğu ile kabulüne,

4

03.09.2019

77

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi uyarınca hazırlanan Akyazı Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının oybirliği ile kabulüne,

 

5

 

03.09.2019

 

78

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi uyarınca hazırlanan Akyazı Belediyesi 2020 yılı Performans Programının oybirliği ile kabulüne,

 

6

 

03.09.2019

 

79

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin b bendi uyarınca hazırlanan “Kayıp ve Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği” nin oybirliği ile kabulüne,

7

03.09.2019

80

G.İ.H. sınıfı 1 adet 1 derecelik Zabıta Müdürü  kadrosunun kaldırılarak, G.İ.H. sınıfı 1 adet 3 derecelik Zabıta Müdürü kadrosunun ihdası teklifinin oybirliği ile kabulüne;

 

8

 

03.09.2019

 

81

2020 Mali yılı Gelir Tarifelerininbelirlenmesi hususunda konunun daha ayrıntılı incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifinin oybirliği ile kabulüne,

 

 

Bilal SOYKAN

      Belediye ve Meclis Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network