ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 02.07.2019 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1

 

02.07.2019

 

64

Ömercikler Mahallesi 16 ada, 12 parsel üzerindeki Belediyemize ait eski Kütüphane olarak kullanılan yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Ensar Vakfı’na tahsisi ile ilgili teklifin  Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda reddinin oybirliği ile kabulüne, 

 

 

2

 

 

02.07.2019

 

 

65

Altındere Gündoğan, Bedilkazancı, İnönü, Merkez Yeniköy ve Süpren (Düzyazı) Mahallerinde bulunan Mezarlık Parsellerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi ile ilgili teklifin İmar Komisyonraporu doğrultusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesine mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere devredilmesinin oybirliği ile kabulüne,

3

02.07.2019

   66

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Akyazı İlçesi Kuzuluk Orta Mahallesi 2625 parsel no’lu 420,55 m² yüzölçümlü arsa vasıflı parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınmasına, devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi yönündekiteklifin oybirliği ile kabulüne,

4

02.07.2019

67

Devletin Hüküm ve Tasarrufunda  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Akyazı İlçesi, Akbalık Mahallesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisli 26.794,47 m² büyüklüğündeki taşınmazda bulunan “Katı Atık Aktarma İstasyonu” güney kısmında ekli krokide belirtilen 13.557,53 m²'lik alanın “Hayvan Satış Yeri ve Mezbahane” yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Tahsis alınması, tahsis iş ve işlemleri için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi yönündekiteklifin oybirliği ile kabulüne, 

 

5

 

02.07.2019

 

68

3194 Sayılı Kanunun Geçici 16 maddesi ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Tebliğ uyarınca mülkiyeti Belediyemize ait Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesi Türbecivarı Mevkii 128 ada 163 parsel sayılı 290,72 m² yüzölçümlü taşınmazın, yapı sahibine satılması ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi e) bendine göre işlemlerin yürütülmesi için, Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi yönündekiteklifin oybirliği ile kabulüne,

 

6

 

02.07.2019

 

69

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca;Meclis tatil ayının AĞUSTOS ayı olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulüne,

7

02.07.2019

70

Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunulmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulması sebebiyle, İmar Barışı ile ilgili Belediyemiz, Orman ve Maliye Hazinesine ait araziler üzerinde bulunan binalar ile ilgili her türlü iş ve işlemler için, Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi yönündeki teklifinin oybirliği ile kabulüne,

 

8

 

02.07.2019

 

71

Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 53 ada 4 parsel üzerinde bulunan Cevat Ayhan Cami alanında ki binaya  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi uyarınca “ Alparslan TÜRKEŞ Sosyal Tesisi” ve Akyazı İlçesi Yeni Mahalle 57 ada 633 parsel 5011 no’lu sokak üzerinde bulunan çocuk bahçesine de“Halit ÇOTUR”  isminin verilmesinin oybirliği ile kabulüne,

 

Bilal SOYKAN

      Belediye ve Meclis Başkanı

 

    Furkan ÇAKIROĞLU

    Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

 

 

 

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network