ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN 11.06.2019 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Sıra

No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

 

 

1

 

11.06.2019

 

54

Altındere Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan 25 (yirmi beş) adet vatandaş itirazları ve Belediyemizin bir adet itirazlarının İmar Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne,

 

 

2

 

 

11.06.2019

 

 

55

Alparslan TÜRKEŞ ve Halit ÇOTUR isimlerinin verilmesi ile ilgili isim verilebilecek yer belirlenemediğinden konunun çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine ve Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Meclis gündemine alınmasının  oybirliği ile kabulüne,

3

11.06.2019

   56

İlçemiz Yeni Mahalle 57 ada 1257 no.lu parselin “Konut Alanı” olan durumunun “İbadet Alanı” olarak değiştirilmesi ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin İmar Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne,

4

11.06.2019

57

İlçemiz Topağaç (Ramaslı) Mahallesinin kırsal yerleşim alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planını teklifinin İmar Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne,

 

5

 

11.06.2019

 

58

Belediye Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla  kaydedilmesi teklifinin oybirliği ile kabulüne,

 

6

 

11.06.2019

 

59

Abdulkadir YILDIRIM, Sevinç ÖZER, Engin KAYA, Özgür ÖZMEN ve Furkan ÇAKIROĞLU’un1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Hukuk Komisyonu üyeliğine seçilmesinin oybirliği ile kabulüne,

7

11.06.2019

60

Mülkiyeti İdaremize ait Sakarya İli Akyazı İlçesinde yukarıdaki tabloda mahallesi, ada, parsel, niteliği, yüzölçümü ve Belediyemize ait hisse oranları belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesi gereğince, 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. Maddesine göre hissedarlara satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin oybirliği ile kabulüne;

 

8

 

11.06.2019

 

61

Belediyemize ait eski Kütüphane olarak kullanılan yerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun  18/e maddesi gereğince Ensar Vakfı’na tahsisinin yapılabilmesiteklifinin daha ayrıntılı incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesinin oybirliği ile kabulüne,

 

9

 

11.06.2019

 

62

Altındere Gündoğan, Bedilkazancı, İnönü, Merkez Yeniköy ve Süpren (Düzyazı) Mahallerinde bulunan Mezarlık Parsellerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi ile ilgili Komisyonda görüşüldüğü üzere; yerinde tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine ve Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Meclis gündemine alınmasının oybirliği ile kabulüne,

 

10

 

11.06.2019

 

63

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi hükmü uyarınca Belediyemizin %99,82 paya sahip olduğu Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım ve Pazarlama Sağlık Hizm. Anonim Şirketinin 2.000.000,00  (İki milyon) TL tutarlı sermaye artırımına iştirak edilmesinin oybirliği ile kabulüne;

 

 

Bilal SOYKAN

Belediye ve Meclis Başkanı

 

Furkan ÇAKIROĞLU

Meclis Kâtibi

 

Ahmet ÖZTÜRK

Meclis Kâtibi

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network