ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
AKYAZI BELEDİYESİ 03 ŞUBAT 2015 SALI OLAĞAN 1. BİRLEŞİMİ MECLİS GÜNDEMİ

<p>&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="Files/ContentImage/Haberler/H033-_1.jpg" alt="" width="600" height="337" align="middle" border="4" hspace="4" vspace="4" /></p> <p>1Kadro İhdas Teklifinin G&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;2-Tam zamanlı s&ouml;zleşmeli Avukat İstihdamı ve maaşının belirlenmesi teklifinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;3- Zabıta Memurları fazla &ccedil;alışma &uuml;cretlerinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;4- İl&ccedil;emizde faaliyet g&ouml;steren Berberler ve Kuaf&ouml;rlerin 394 Sayılı Kanun uyarınca haftada bir g&uuml;n kapatılması teklifinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;5- Akyazı 1/1000 &ouml;l&ccedil;ekli Uygulama İmar Planı Revizyon teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>6- Sağlık İşleri M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ile İşletme ve İştirakler M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; G&ouml;rev ve &Ccedil;alışma Y&ouml;netmeliklerinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>7-İl&ccedil;emiz Dokurcun Mahallesinde yapılacak Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı işi ile İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik et&uuml;t işinde kullanılmak &uuml;zere İller Bankasından Kredi kullanılması teklifinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>8- Disiplin Amirleri Y&ouml;netmeliğinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>9-Akbelde A.Ş. nin Teminat Mektubu talebinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesi.</p> <p>&nbsp;</p>

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network